ΚΟΙΝΩΝΙΑ

45% δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα

45-den-empisteyetai-to-politiko-systima-2055308

Παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα δηλώνει το 45% του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ερευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών του 2013, μέσω της οποίας η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει τους δείκτες ευημερίας. Ενδεικτικό της ανασφάλειας που επικρατεί και της δυσπιστίας στις βασικές αρχές μιας ευνομούμενης πολιτείας είναι το γεγονός ότι το 45% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου το πολιτικό σύστημα, το 19,2% δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Δικαιοσύνη, ενώ 12,5% εκφράζει την ίδια άποψη για την Αστυνομία. Τα ποσοστά αυτά είναι ενισχυμένα για τους άνδρες οι οποίοι κατά 46,4% δηλώνουν δυσπιστία στο πολιτικό σύστημα έναντι 43,7% των γυναικών, 20,3% των ανδρών δεν εμπιστεύονται την Δικαιοσύνη έναντι 18,2% των γυναικών, ενώ δυσπιστία απέναντι στην Αστυνομία δηλώνει το 13,7% των ανδρών και το 11,5% των γυναικών. Καμία διαφοροποίηση μεταξύ φύλων δεν υπάρχει στο ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί μόλις το 0,6% του πληθυσμού.

Οι άνεργοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα κατά 50,6%, στη Δικαιοσύνη κατά 24% και στην Αστυνομία σε ποσοστό 16,6%. Αντιστοίχως, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κατά 46,2% το πολιτικό σύστημα, 18,1% τη Δικαιοσύνη και 12,5% την Αστυνομία.

Πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του δηλώνει το 5,1% του πληθυσμού, ενώ το 5% των εργαζομένων δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του. Καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του δηλώνει το 3,3% του πληθυσμού, ενώ πολύ ικανοποιημένο δηλώνει το 43,2% των εργαζομένων. Καθόλου ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση δηλώνει το 11,7% του πληθυσμού της χώρας, ενώ πλήρως ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση είναι μόλις το 1,4%.

Στέγαση

Πλήρη ικανοποίηση για τη στέγασή του δηλώνει μόλις το 8,6% του πληθυσμού, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά που δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένα από τους χώρους αναψυχής και πρασίνου (8%) και από το περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή τους (8,3%). Πολύ ικανοποιημένο από τη στέγασή του δηλώνει το 48%, ενώ λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 8,9% του πληθυσμού.

Το 38,3% των ανδρών και το 24,8% των γυναικών δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ ασφαλείς όταν περπατούν στην περιοχή τους στο σκοτάδι, ενώ το 10,5% των ανδρών και το 21,4% των γυναικών δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ ανασφαλείς. Στις αστικές περιοχές το ποσοστό της ασφάλειας που αισθάνονται οι κάτοικοι, όταν περπατούν στο σκοτάδι, είναι περιορισμένο σε σχέση με αυτό που απαντούν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών. Αναλυτικά, πολύ ασφαλές όταν περπατά στο σκοτάδι αισθάνεται το 29% των κατοίκων των αστικών περιοχών έναντι του 40,3% στις αγροτικές περιοχές. Καθόλου ευτυχισμένο δήλωσε ότι υπήρξε κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες το 10,4% του πληθυσμού. Καθόλου ευτυχισμένο δήλωσε το 16,4% των φτωχών και το 8,7% των μη φτωχών.

Οι δείκτες ευημερίας αφορούν στοιχεία έρευνας που διενεργήθηκε το 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματα του 2012.