ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι
προσωρινοί πίνακες Αξιολόγησης Αιτήσεων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, του σχολικού έτους 2012-2013.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η υποβολή ενστάσεων
γίνεται από 18-07-2012 έως 24-07-2012 στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στην ταχ. δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8, ’λιμος, Τ.Κ.
17456.

Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
ή με ταχυμεταφορά (courier).

Πηγή: ΑΜΠΕ