ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυστηρές ποινές για υπερσυνταγογράφους

Αυστηρές ποινές για υπερσυνταγογράφους

Από χρηματικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ έως οριστική διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ είναι οι κυρώσεις για τους υπερσυνταγογράφους γιατρούς που προτείνει η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, με ποινές που κυμαίνονται από 500 ευρώ έως και προσωρινό εξάμηνο αποκλεισμό των φαρμακείων τους από την εκτέλεση συνταγών, κινδυνεύουν όσοι φαρμακοποιοί δεν ενημερώνουν ή δεν χορηγούν στον ασφαλισμένο γενόσημο. Τις κυρώσεις αυτές προβλέπει νομοσχέδιο-«σκούπα» του υπουργείου Υγείας με 67 άρθρα που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο επιχειρεί να διευθετήσει μία σειρά ζητήματα, από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, τις εφημερίες και τις άδειες των νοσοκομειακών γιατρών, έως τη δημιουργία χώρων θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου «Ιδρυση Παρατηρητηρίου Ανοιας, Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας», ορίζεται σαφώς ότι όποιος γιατρός που προέβη σε επανειλημμένη υπέρβαση της συνταγογράφησης δεν δώσει, εφόσον κληθεί, επαρκείς έγγραφες εξηγήσεις στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, θα «τιμωρηθεί» -ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης- με α) πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ, β) προσωρινό αποκλεισμό από τη συνταγογράφηση από 2 έως 12 μήνες, ή γ) οριστικό αποκλεισμό κάθε συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ. Ως επανειλημμένη ορίζεται η υπέρβαση των ορίων σε ποσοστό άνω του 20% για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Κυρώσεις θα επιβάλλονται και σε ιδιώτες φαρμακοποιούς που δεν χορηγούν στον ασφαλισμένο το φθηνότερο γενόσημο, ή δεν γνωστοποιούν στον ασθενή το φθηνό γενόσημο και το ποσό συμμετοχής που τους αναλογεί και δεν έχουν πειστήρια (υπογραφή του ασθενούς στον ειδικό χώρο που υπάρχει στη συνταγή) ότι παρά τη γνωστοποίηση ο ασφαλισμένος προτίμησε το ακριβό φάρμακο. Ο έλεγχος των συνταγών θα γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία βάση, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται με οικονομικό πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ ή προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών του ΕΟΠΥΥ για έναν έως έξι μήνες.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης οικονομική επιβράβευση-κίνητρο για τους εργαζομένους στον ΕΟΜ αλλά και σε νοσοκομεία (μονάδες μεταμοσχεύσεων και ΜΕΘ). Ειδικότερα, στους κεντρικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως, στους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων στις ΜΕΘ καταβάλλεται ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο με μία εφημερία αν είναι γιατροί ή 12 ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές. Αντίστοιχη είναι η πληρωμή ανά χειρουργείο λήψης οργάνων, των κλινικών συντονιστών μεταμοσχεύσεων ή των γιατρών μονάδων μεταμοσχεύσεων.

Τέλος, το σχέδιο νόμου ορίζει ως υποχρεωτική για την έναρξη ειδικότητας την υπηρεσία υπαίθρου, τον τρόπο μονιμοποίησης των επιμελητών Β΄ που διορίστηκαν μετά τον Μάρτιο 2009 και απλουστεύει τις διαδικασίες για την πληρωμή των εφημεριών.