Το ΕΜΠ συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό πρόγραμμα για τις θαλάσσιες μεταφορές

Το ΕΜΠ συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό πρόγραμμα για τις θαλάσσιες μεταφορές

1' 3" χρόνος ανάγνωσης

Πέντε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), εταιρείες πληροφορικής και άλλοι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ, προκειμένου να προχωρήσουν στη θέσπιση ενός νέου πανεπιστημιακού προγράμματος διαφόρων επιπέδων, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (multimodal maritime transport).

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου και επαγγελματίες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της διαχείρισής τους, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα καλύπτει θέματα όπως τα εναλλακτικά καύσιμα, οι νέες τεχνολογίες και ο αντίκτυπος της χρήσης τους στα λιμάνια, ο περιορισμός των βλαβών και ζημιών, οι επιχειρήσεις εκκένωσης και διαχείρισης κρίσεων για πολύ μεγάλα επιβατηγά πλοία κλπ.

Εκτός από το ΕΜΠ της Αθήνας, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Στραθκλάιντ της Γλασκόβης, το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Γένοβας και το Νέο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη www.onthemosway.eu

Το έργο, που θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015, επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πολυετές πρόγραμμα εργασιών ΔΕΔ-Μ 2013 «Θαλάσσιες αρτηρίες». Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον INEA, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.