ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις πρώτες θέσεις Ελληνες ερευνητές

s6_161214_dhmosieyseis
epistiim

Δυναμική παρουσία στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι έχουν οι Ελληνες ερευνητές. Παρά τη μείωση της χρηματοδότησης, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων θέσεων ως προς τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Ειδικότερα, από τη νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science), για την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά τη δεκαπενταετία 1998-2012, προκύπτουν τα εξής:

• Το 2012 έγιναν 11.138 ελληνικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

• Με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε σχέση με την εθνική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη και συγκριτικά με το ερευνητικό δυναμικό στη χώρα, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ετσι, όσον αφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων, για κάθε εκατομμύριο νομισματικής μονάδας που δαπανάται για έρευνα και ανάπτυξη στις χώρες της Ε.Ε., η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Κροατία και τη Ρουμανία. Οσον αφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ερευνητή για κάθε χώρα, η Ελλάδα εμφανίζεται στην έκτη θέση, μετά τις Ολλανδία, Κροατία, Ιταλία, Ιρλανδία και Σουηδία.

• Ως προς την απήχηση, πρωτοτυπία, ποιότητα και αναγνωρισιμότητα, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται σε πολύ καλές θέσεις. Την πενταετία 2008-2012, οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 279.178 αναφορές, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος από την πενταετία 1998-2002. Επίσης, την περίοδο 2008-2012 οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν κατά μέσο όρο 5,23 αναφορές ανά δημοσίευση, ενώ ο αντίστοιχος μ.ό. στην Ε.Ε. είναι 5,70 και στον ΟΟΣΑ 5,71.

• Σημαντική είναι η απήχηση που παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις από τις Φυσικές Επιστήμες και τη Μηχανική & Τεχνολογία, που καταγράφουν δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,09 και 1,06 αντίστοιχα). Ακολουθούν τα επιστημονικά πεδία των Γεωργικών Επιστημών (0,94), των Επιστημών Υγείας (0,93), των Ανθρωπιστικών (0,90) και των Κοινωνικών Επιστημών (0,81).

• Σημαντική είναι η συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Σε ποσοστό 32,6% των δημοσιεύσεων με ελληνική συμμετοχή που ανήκουν στο top 1%, ο πρώτος συγγραφέας προέρχεται από ελληνικό φορέα. Στο top 5% το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 46,4% και στο top 10% σε 53,5%.

• Στις δημοσιεύσεις οι Ελληνες ερευνητές συνεργάζονται περισσότερο με ερευνητές από τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.

Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science» διατίθεται οnline στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/report04.