ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές μισθών των πανεπιστημιακών

Αντισυνταγματικές  οι περικοπές μισθών των πανεπιστημιακών

Αύξηση στις αποδοχές τους και επιστροφή των επιδομάτων τους θα διαπιστώσουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ από την 1.1.2015, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών και των επιδομάτων τους κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου είναι αντισυνταγματικές.

Ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση του Στ΄ τμήματος, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι μισθοί και τα επιδόματα των πανεπιστημιακών θα επιστρέψουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 από το νέο έτος. Ωστόσο, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση αυτή ισχύει με τη δημοσίευσή της -δηλαδή από σήμερα- και όχι αναδρομικά όπως έγινε με τους ένστολους και τους δικαστές. Εξαίρεση αποτελούν οι τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που προσέφυγαν στο ΣτΕ, υποστηρίζοντας την αντισυνταγματικότητα των περικοπών.

Η ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν 4741/2014 απόφασή της έκρινε ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές, καθώς προσκρούουν στην αρχή της «ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης» των πανεπιστημιακών, καθώς και στις αρχές «της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη». Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας «δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα να επιβαρύνει πάντοτε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών», καθώς οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών «επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων».

Ως προς την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των πανεπιστημιακών στην απόφαση οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «ο νομοθέτης επεφύλαξε διαχρονικώς στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση κατ’ εκτίμηση των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους». «Η ιδιαίτερη μισθολογική τους μεταχείριση απορρέει εμμέσως εκ της υπό του Συντάγματος (άρθρο 16) αναγνωρίσεώς τους ως δημοσίων λειτουργών με ιδιαιτέρας σημασία αποστολή, οι οποίοι είναι αναγκαίο να έχουν και ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τρία μέλη ΔΕΠ, καθηγητές της ιατρικής, φιλοσοφικής και οδοντιατρικής, οι οποίοι ζητούσαν να αποζημιωθούν με ποσά από 3.426 έως 6.801 ευρώ ο καθένας. Οι καθηγητές υποστήριζαν ότι οι αποδοχές τους μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις δεν επαρκούν για την άσκηση των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ούτε για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους.