ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων στην περιφέρεια

enopoiisi-archaiologikon-choron-stin-perifereia-2061572

Τους τρόπους ενοποίησης των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων στην Πάτρα, το Αργος, την Ελευσίνα και το Ηράκλειο μελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας ακτινοβολίας, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο θα επιχειρήσει να συνεχίσει το έργο της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΑΧΑ) που καταργήθηκε πριν από ένα έτος.

Οπως ανακοίνωσε, λοιπόν, το υπουργείο Περιβάλλοντος, το ενδιαφέρον έργο θα μελετήσουν ομάδες στελεχών των υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. «Στηριζόμενες σε αυτοψίες αλλά και σε όλες τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα μελέτες για τις προαναφερθείσες περιοχές, θα προωθήσουν για κάθε πόλη πρόγραμμα μελετών και έργων. Κατ’ αντιστοιχία με την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, το πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να πάρει τη μορφή υπουργικής απόφασης», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο. «Ο τελικός στόχος, η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων, περιλαμβάνει την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αυτών καθαυτών, αλλά παράλληλα και τη δημιουργία-ανάδειξη-ανάπλαση του συνδετικού αστικού ιστού, που βρίσκεται ανάμεσά τους, του δημοσίου δηλαδή χώρου που τους περιβάλλει και στο μέλλον θα τους συνδέει, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ένταξή τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επισκεπτών».

Πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος; Οπως εξηγεί το ΥΠΕΚΑ, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι περιοχές παρέμβασης θα οριοθετηθούν, θα εξεταστεί η επέκταση ανασκαφών ή η κατάχωση άλλων, θα κατατεθούν προτάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων. Ενώ παράλληλα οι αρχαιολογικοί χώροι θα υποστηριχθούν από δίκτυο πεζόδρομων, από επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων που τους περιβάλλουν, την απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων, τη βελτίωση της σήμανσης κ.λπ.

Οι πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ έρχονται σε μια προσπάθεια συνέχισης του έργου της ΕΑΧΑ, που καταργήθηκε πριν από ένα έτος. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για την Κνωσό, το 2012 το υπουργείο Πολιτισμού είχε αναθέσει στην ΕΑΧΑ τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε.