ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά των μεταναστών

pos-tha-apoktoyn-tin-elliniki-ithageneia-ta-paidia-ton-metanaston-2076731

Πέντε χρόνια, τουλάχιστον, νόμιμης διαμονής ενός εκ των δύο γονέων στην Ελλάδα όταν γεννηθεί το παιδί (σ.σ. γέννηση στην Ελλάδα) και εγγραφή σε ελληνικό σχολείο είναι οι όροι που προβλέπει το νομοσχέδιο για την απόκτηση ιθαγένειας για τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών.

Τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για την απόκτηση ιθαγένειας, που πρόκειται να δοθεί για διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, παρουσιάζει η «Κ». Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ότι ο γονέας που θα παρέχει στο παιδί τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το τέκνο θα μπορέσει να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει συνολικά να βρίσκεται τουλάχιστον 11 χρόνια στη χώρα και να διαθέτει γι’ αυτό το χρονικό διάστημα «βαριά» άδεια διαμονής (επί μακρόν διαμένοντος ή αορίστου χρόνου ή πρόσφυγας).

Για το μέλλον

Σε περίπτωση που ένα παιδί μεταναστών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και εγγραφεί στην πρώτη δημοτικού αλλά οι γονείς του δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει έντεκα χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα, τότε, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας μόλις εγγραφεί στο σχολείο, το οποίο όμως μετακυλίεται για το μέλλον και θα μπορέσει να το αξιοποιήσει αυτόματα όταν περάσει το αναγκαίο χρονικό διάστημα.

Ιθαγένεια θα μπορούν, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου πάντα, να αποκτήσουν και όσα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών έχουν παρακολουθήσει εννιά χρόνια ελληνικό σχολείο ή έξι χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δύο στοιχεία

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεωρείται από την κυβέρνηση ότι επιλύει την εκκρεμότητα της απόκτησης ιθαγένειας από τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν δύο σημαντικά στοιχεία:

• Πρώτον, την πολιτική βούληση η ιθαγένεια να αποδίδεται με βάση τυπική διοικητική διαδικασία χωρίς διακρίσεις και, κυρίως, να αποκτούν ιθαγένεια τα παιδιά δεύτερης γενιάς όσο ακόμη βρίσκονται σε μικρή ηλικία, οπότε και διαμορφώνεται η εθνική τους συνείδηση.

• Δεύτερον, την πρόθεση της κυβέρνησης το σχέδιο νόμου να σέβεται απολύτως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κατέστησε τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3838 αντισυνταγματικές.

Τέλος, οι ενήλικοι που έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο και έχουν εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία, επίσης θα μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.