ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματική η παρακράτηση στα εισοδήματα καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΣτΕ: Συνταγματική η παρακράτηση στα εισοδήματα καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η παρακράτηση υπέρ των ΑΕΙ και ΤΕΙ που γίνεται από τα εισοδήματα των ελευθερίων επαγγελμάτων και των ερευνητικών προγραμμάτων (μπλοκάκια) των καθηγητών Πανεπιστημίων, κ.λπ. και η παρακράτηση αυτή δεν αποτελεί φόρο.

Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μία σειρά νέων αποφάσεων της (2148-2150/2015 και 2089-2091/2015) και απέρριψε τις προσφυγές 75 καθηγητών των ΑΕΙ και των  ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς καθηγητών της Νομικής Σχολής και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τμήματος της Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι καθηγητές ζητούσαν να ακυρωθεί   υπουργική απόφαση του Φεβρουαρίου 2002 που προβλέπει  ότι επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών (διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση)  των ΑΕΙ από την άσκηση  ελευθέριου επαγγέλματος  ή από ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικά ινστιτούτα θα υπάρχει παρακράτηση από 10% έως 15% υπέρ ειδικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ειδικός Λογαριασμός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος).

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η επίμαχη παρακράτηση δεν έχει  φορολογικό χαρακτήρα καθώς τα ποσά που παρακρατούνται διατίθενται υπέρ  των Ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες  έργων (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, κ.λπ.)  και την παροχή υπηρεσιών (επιστημονικών, κ.λπ.).

Παράλληλα, έκριναν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι η επίμαχη παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη, όπως είναι το άρθρα  5 περί οικονομικής ελευθερίας,  43 που προβλέπει τις προϋποθέσεις  έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων,  78 περί φορολογίας,  κ.λπ. και απέρριψε ως αβάσιμους όλους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς των καθηγητών.

Τέλος, οι σύμβουλοι επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι η  επίμαχη παρακράτηση   δεν προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) που αφορούν το φόρο προστιθέμενης αξίας, κ.λπ. και απέρριψαν ως απαράδεκτο αυτό τον ισχυρισμό των καθηγητών.