ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το κτήμα Τατοΐου

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το κτήμα Τατοΐου

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (με μάλλον περιορισμένη συμμετοχή, ίσως εξαιτίας του λιγοστού διαθέσιμου χρόνου) η δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του κτήματος Τατοΐου. Οι περισσότερες παρατηρήσεις στο σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης αφορούσαν τις προτεινόμενες χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων, το ενδεχόμενο προσθηκών σε κτίρια στον ιστορικό πυρήνα, τη σχέση του κτήματος με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας, ακόμα και την ονομασία του χώρου. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ακολουθήσει μια σύντομη περίοδος επεξεργασίας των προτάσεων και τροποποιήσεων, ώστε η κοινή υπουργική απόφαση να προωθηθεί προς υπογραφή μέχρι το τέλος του μήνα.

Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν ήταν:

– Η διατήρηση των ιστορικών ορίων του κτήματος, ώστε να συμπεριλάβει περίπου 20.000 δασικά στρέμματα που ανήκουν σήμερα στο εθνικό πάρκο της Πάρνηθας (Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία προστασίας της Φύσης, Ορνιθολογική Εταιρία).

– Η ένταξη στους σκοπούς & αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Τατοΐου, της εκμετάλλευσης των αγροτικών εκτάσεων του Κτήματος και της δυνατότητας συνεργασίας και με ιδιωτικούς φορείς για την λειτουργία του κτήματος (Φίλοι Κτήματος Τατοΐου).

– Η δημιουργία χώρου στέγασης-μουσείου για τις άμαξες και τα οχήματα του κτήματος, επαναλειτουργία του ξενοδοχείου «Τατόιον» (αντί της μετατροπής του σε χώρο εστίασης).

– Αφαίρεση της δυνατότητας αύξησης της δόμησης κατά 10% στον πυρήνα του κτήματος.

– Η αλλαγή της ονομασίας από «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου» σε «Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου».

Αξιοσημείωτη πάντως ήταν η άποψη του δήμου Διονύσου, που υποστηρίζει ότι… είναι αρμοδιότητά του η διαχείριση (ή η συνδιαχείριση) του κτήματος.