ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιφύλαξη ΣτΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Επιφύλαξη ΣτΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Δικάστηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ η υπόθεση για τα ταμειακά διαθεσιμα, για την οποία ωστόσο το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Ως «πρωτοφανή θεσμική εκτροπή» χαρακτήρισαν την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) οι εκπρόσωποι των αιτούντων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ενώ απέκρουσαν τα περί επείγοντος που προβλήθηκαν για την απόφαση της κυβέρνησης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης για τα ταμειακά διαθέσιμα τέθηκε ηδη στο μικροσκόπιο του δικαστικού ελέγχου, καθώς το Αλεξάνδρειο Eκπαιδευτικό Ιδρυμα Αλεξανδρούπολης έχει προσφύγει δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα να ακυρωθεί η εν λόγω κυβερνητική απόφαση.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ι που έχει προσφύγει δικαστικά υπογράμμισαν ότι τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του είναι ακατάσχετα. Για το λόγο αυτό ζήτησαν και την αναστολή και την ακύρωσή της.

Υποστήριξαν επίσης, ότι η εφαρμογή της θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αναστολή λειτουργίας του Τ.Ε.Ι, ενω ανέφεραν  ότι η επίμαχη Π.Ν.Π. είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Απέριψαν δε τα περί επείγουσας αναγκαιότητας αφού, όπως τόνισαν η οικονομική αναγκαιότητα της οποίας γίνεται επίκληση ήταν γνωστή και μόνο ως αιφνίδια δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί», καθώς «η δημοσιονομική κρίση μαστίζει την χώρα ήδη από το έτος 2010».