ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση οι διαγνωστικές εξετάσεις

Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση οι διαγνωστικές εξετάσεις

Αυστηρά στο 15% είναι εφεξής η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται από ιδιωτικά εργαστήρια, χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση. Με απόφαση του υπουργού Υγείας Παν. Κουρουμπλή, καταργήθηκε η δυνατότητα επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλισμένων για τις διαγνωστικές εξετάσεις «υψηλής καινοτομίας» που έδινε υπουργική απόφαση του 2014, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν συμμετοχή υψηλότερη από το ίδιο το κόστος της εξέτασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν αποδέκτης σωρείας καταγγελιών και παραπόνων ασφαλισμένων, τα οποία αφορούσαν στην επιπρόσθετη επιβάρυνση (πέραν του 15% συμμετοχής που προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού), από τους ιδιώτες παρόχους για διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής καινοτομίας. Οι πάροχοι απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο την επιπρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να καθορίζεται από καμιά κανονιστική πράξη. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ασφαλισμένοι κλήθηκαν να καταβάλουν έως 50 ευρώ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία και έως 120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία, όταν η κοστολόγηση της εξέτασης με βάση το κρατικό τιμολόγιο είναι 8,01 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, την υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ των ιδιωτικών εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων με τον ΕΟΠΥΥ, «η οποία θα διασφαλίζει ότι όποια διαγνωστική εξέταση εκτελείται θα αποζημιώνεται», ζητεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Εξετάσεων (ΠΑΣΙΔΙΚ) με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας. Ο ΠΑΣΙΔΙΚ επισημαίνει ότι τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια συνεχίζουν να εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από το 90% των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, διακινδυνεύοντας για τρίτη χρονιά να μην αποζημιωθούν για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, λόγω του μέτρου της αυτόματης επιστροφής δαπανών (clawback) και της αναγκαστικής έκπτωσης (rebate).

Εν τω μεταξύ, αρχές της προσεχούς εβδομάδας θα ανακοινωθεί η σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και η οποία αναμένεται να εξετάσει τις τιμές με τις οποίες αποζημιώνει ο Οργανισμός για τα καινοτόμα φάρμακα. Ηδη, ο υπουργός Υγείας θεσμοθέτησε το «εμπιστευτικόν» της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και, σύμφωνα με σχετική απόφαση, πολλά από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής θα μένουν απόρρητα.