ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατασπατάληση πόρων στην Καβάλα για έργα πρασίνου

Κατασπατάληση πόρων στην Καβάλα για έργα πρασίνου

Εργασίες πυροπροστασίας στις αρχές του χειμώνα, καθαρισμοί από ξερά χόρτα στο τέλος του καλοκαιριού, συμφωνία για κοπή υψηλών δέντρων… χωρίς συγκεκριμένο αριθμό! Ερευνα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από καταγγελία για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Καβάλας σε συγκεκριμένες εταιρείες για έργα πρασίνου, έφερε στο φως μια… τυπική υπόθεση κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, με προβληματικές συμβάσεις, πληρωμές χωρίς ολοκλήρωση του αντικειμένου, κατάθεση εικονικών προσφορών και πολλά ακόμα. Η υπόθεση, που αφορά την περίοδο 2013-2014, εστάλη στον εισαγγελέα, ενώ η νέα διοίκηση του δήμου ξεκίνησε πειθαρχικό έλεγχο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία που έφθασε στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στην ανάθεση με αδιαφανή τρόπο μιας σειρά (συνολικά 6) από συμβάσεις σχετιζόμενες με έργα πρασίνου και πυροπροστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων έφθανε συνολικά στα 110.000 ευρώ και καλυπτόταν από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τι διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές; Οπως αναφέρεται στο πόρισμά τους, «πλήθος πράξεων και παραλείψεων βλαπτικών για το δημόσιο συμφέρον». Οπως επισημαίνεται, σε κάποιες από τις συμβάσεις… έλειπε έστω και η στοιχειώδης περιγραφή του ανατιθέμενου έργου. Για παράδειγμα, υπήρξε ανάθεση για την κοπή υψηλών δέντρων, χωρίς να περιγράφεται ο αριθμός τους ή να αναφέρεται η μελέτη του Δασαρχείου στην οποία έπρεπε να βασίζεται η κοπή. Επίσης, είχε συναφθεί σύμβαση για εργασίες αποψίλωσης για λόγους αντιπυρικής προστασίας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων, όπως λ.χ. φίδια, στο τέλος ή και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα σύμβασης για κοπή ξερόχορτων τον Αύγουστο και μάλιστα με τέσσερις επαναλήψεις σε διάστημα ενός μήνα (!). Οπως αναφέρεται στην έρευνα, η πρώτη χορτόκοψη πραγματοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες του μήνα, ακολούθησε αμέσως μετά η δεύτερη κοπή στα ίδια σημεία, η τρίτη επανάληψη περί τις 20 του μηνός με αιτιολογία την έκρηξη της βλάστησης, ενώ η τέταρτη δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά πληρώθηκε κανονικά.

Η έκθεση εκφράζει την πεποίθηση ότι η υπογραφή αυτών των σκανδαλωδών συμβάσεων δεν ήταν τυχαία. «Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για κατάθεση εικονικών προσφορών, εξαιτίας της ελάχιστης διαφοροποίησης της προσφερόμενης τιμής» αναφέρεται. «Απουσία ποσοτικών στοιχείων από τα πρωτόκολλα παραλαβής, η οποία σε μερικές περιπτώσεις πιθανολογείται βάσιμα ότι είναι σκόπιμη. Ποσοτικές διαφορές μεταξύ των προβλεπομένων στη σύμβαση και στα πρωτόκολλα παραλαβής. Και βάσιμες ενδείξεις για μη εκτέλεση μέρους των ανατεθεισών εργασιών» αναφέρεται στο πόρισμα.

Με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, η υπόθεση εστάλη στον εισαγγελέα για απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών, ενώ ζητήθηκε και πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκομένων, αιρετών και μη. Η νέα δημοτική αρχή παρήγγειλε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης όσον αφορά τα τμήματα πρασίνου και τις προμήθειες του Δήμου Καβάλας.