ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα σκαριά ρύθμιση για αργία επιόρκων

sta-skaria-rythmisi-gia-argia-epiorkon-2089979

Νομοθετική ρύθμιση στην οποία θα καταγράφεται ρητώς ότι στις περιπτώσεις λήξης αυτοδίκαιης αργίας, οι υπάλληλοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικά αδικήματα θα τίθενται από τα αρμόδια όργανα σε αναστολή από τα καθήκοντά τους μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους προετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επιστροφή επιόρκων στο ΕΣΥ λόγω κατάργησης της αυτοδίκαιης αργίας από τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και απαντώντας σε αλλεπάλληλα ερωτήματα που έθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με ερμηνευτική εγκύκλιο που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος επικαλείται τις κείμενες διατάξεις για την αναστολή των καθηκόντων των συγκεκριμένων υπαλλήλων από τα αρμόδια όργανα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Ωστόσο, επειδή στη διάταξη υπάρχει η φράση ότι αυτό προβλέπεται σε περιπτώσεις επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος (π.χ. βαριά αδικήματα) και η διατύπωση δεν είναι ρητή, ο κ. Κατρούγκαλος δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει πρόβλεψη σε προσεχή νομοθετική ρύθμιση.

Η αυτοδίκαιη αργία καταργήθηκε στις 26 Μαΐου για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Ωστόσο, ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι ο οικείος υπουργός (σ.σ. στην περίπτωση του ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας), ο πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο στην περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων, μπορεί να αποφασίσει με αιτιολογημένη απόφασή του την αναστολή άσκησης των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντάς τους στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση τους ή μη σε δυνητική αργία. Εάν δεν έχει συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της θέσης σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία και συντρέχει, συνεπώς, περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες της παραπάνω ρύθμισης παρατείνονται μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων. Δηλαδή, οι πειθαρχικώς ελεγκτέοι παραμένουν σε αναστολή από τα καθήκοντά τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων. «Η θέση του υπαλλήλου σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου. Μέχρι τότε ο υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων», καταλήγει η εγκύκλιος.