ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απομάκρυνση διοικητών από νοσοκομεία του ΕΣΥ

Απομάκρυνση διοικητών από νοσοκομεία του ΕΣΥ

Στην αποπομπή των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας προχωρεί ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον κώδικα ιθαγένειας.

Πρακτικά ο υπουργός Υγείας ζητεί τη νομοθετική εξουσιοδότηση ώστε να μπορεί να προχωρεί σε απομάκρυνση διοικητών/υποδιοικητών νοσοκομείων χωρίς αποζημίωση και πρακτικά χωρίς αιτιολογία. Στην αιτιολογική έκθεση ο κ. Κουρουμπλής διευκρινίζει ότι η απομάκρυνση των νυν διοικητών και υποδιοικητών του ΕΣΥ είναι επιβεβλημένη «προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, η οποία έχει διαταραχθεί λόγω της αδυναμίας άσκησης εκ μέρους των υφιστάμενων διοικητών των καθηκόντων τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών».

Ωστόσο δεν διευκρινίζει για ποιο λόγο αδυνατούν οι διοικητές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι «η έως σήμερα εμπειρία κατέδειξε ότι η επιτροπή (σ.σ.: αξιολόγησης των διοικητών) ήταν καθαρά τυπική και δεν επιτέλεσε στην ουσία το έργο που της είχε ανατεθεί, εφόσον δεν προέβη σε πραγματική αξιολόγηση/κρίση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και περιορίστηκε απλώς στη σύνταξη προσχηματικού – αλφαβητικού και όχι αξιολογικού καταλόγου». Επίσης σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος κατάλογος υποψηφίων δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία.

Διετής θητεία

Η τροπολογία ορίζει ότι η θητεία των νέων διοικητών, τους οποίους μπορεί να διορίζει ο υπουργός με την ίδια απόφαση που προβλέπει την απομάκρυνση των υφιστάμενων, θα είναι διετής μέχρι τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψήφιων διοικητών.

Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος η θητεία των διοικητών των νοσοκομείων ήταν 3ετής. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται πως ο ορισμός των νέων διοικητών θα γίνεται με απόφαση του υπουργού με «ευέλικτη αλλά και αξιοκρατική» επιλογή, δεν διευκρινίζεται ο τρόπος επιλογής των προσωρινών (διετούς θητείας), όπως τους χαρακτηρίζει, διοικητών.