ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Κανονικά το δημοψήφισμα της Κυριακής

ΣτΕ: Κανονικά το δημοψήφισμα της Κυριακής

Ομόφωνη είναι η απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης του δημοψηφίσματος.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι οι κυβερνητικής πράξεις «αναφυόμενες στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας…δεν υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη».

Οι δικαστές επισημαίνουν ότι «ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος υπάγεται…στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου»

Ο εκτελών καθήκοντα προέδρου του ΣτΕ αντιπρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου κ. Νίκος Σακελαρίου ανακοίνωσε την απόφαση λέγοντας ότι «απορρίπτει τις αιτήσεις και το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί κανονικά».