ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διασυνοριακό πρόγραμμα δίνει στην Ελλάδα 45 εκατ. ευρώ

diasynoriako-programma-dinei-stin-ellada-45-ekat-eyro-2096639

Οι κάτοικοι πέντε παραμεθόριων νομών της Ελλάδας και τεσσάρων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα ωφεληθούν από ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα που στηρίζεται από την ΕΕ και εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαία Επίτροπο κ. Corina Crecu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική. Η αξία του προγράμματος «INTERREG ΜΠΒ» υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ, και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) φθάνει περίπου τα 39 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η διασυνοριακή περιοχή.

Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την παροχή βελτιωμένης προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης, το πρόγραμμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα. Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται επίσης στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών ώστε να συντομευτεί ο χρόνος ταξιδίου.

Τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην πρόληψη, στο μετριασμό και στη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών.

Η Επίτροπος κ. Corina Crețu δήλωσε: "Τα διασυνοριακά προγράμματά μας παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους γείτονές της. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν την ευκαιρία στις περιοχές να αναζητήσουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα.»

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας·

2. Προστασία του περιβάλλοντος – μεταφορές.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών (δηλαδή τελωνειακές υποδομές ή άλλες σχετικές με την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταφορές).

Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με τις μεταφορές με στόχο τη στήριξη της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή και των διασυνοριακών υπηρεσιών.

Αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων και κοινές ενέργειες για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Βελτίωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Αποκατάσταση και ανάπλαση των υποβαθμισμένων εδαφών και των υδάτινων πόρων.

Βελτίωση στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Κινητοποίηση και ενίσχυση των ικανοτήτων των πολιτών και των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και στο μετριασμό των συνεπειών τους.

Ιστορικό

Οι 9 νομοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας του INTERREG ΜΠΒ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι οι εξής:

Στην Ελλάδα: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS III) Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης.

Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Οι νομοί Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συνεργασίας: 45.470.061 ευρώ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – ΜΠΒ): 38.649.552 ευρώ.

– Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η δεύτερη περίοδος προγραμματισμού του Ιnterreg-ΜΠΒ για την περίοδο 2014 – 2020 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των δικαιούχων χωρών έχει προϋπολογισμό ύψους 484.414.824 εκατ. ευρώ, που έχουν επενδυθεί σε 12 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.