ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο φόρος εισοδήματος απειλεί τους ΟΤΑ

Ο φόρος εισοδήματος απειλεί τους ΟΤΑ

Στον αέρα απειλούνται να βρεθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων, λόγω σοβαρών νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στις πιστώσεις. Συγκεκριμένα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να καταβάλουν Φόρο Εισοδήματος από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, γεγονός το οποίο προκαλεί μεγάλη μείωση στα οικονομικά τους. Το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Γιώργος Πατούλης, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκο Βούτση. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητεί άμεσα συνάντηση των δύο πλευρών προκειμένου να συζητηθούν και να λυθούν τα προβλήματα. Ας σημειωθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει αποφασίσει ομόφωνα να αιτηθεί νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη απαλλαγή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών από τον Φόρο Εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ με αναδρομική ισχύ για το 2014.

Οπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ, «τη δύσκολη αυτή στιγμή που οι Δήμοι πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν προϋπολογισμούς, είναι μεγάλη επιβάρυνση ο συνυπολογισμός των οικονομικών απαιτήσεων των σχετικών νόμων». Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται το σχετικό αίτημα. Ηδη, η ΚΕΔΕ είχε απευθυνθεί στις 26 Ιουνίου στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Δ. Μάρδα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι δήμαρχοι θεωρούν απαράδεκτο να θεωρούνται τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από την ακίνητη περιουσία τους έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (γι’ αυτό φορολογούνται με 26%). «Ο σκοπός των ΟΤΑ είναι μη κερδοσκοπικός, έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποβλέπει στη διαχείριση κυρίως δημοσίων ζητημάτων που προάγουν την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών. Η υπερφορολόγηση των ΟΤΑ έχει ως συνέπεια τη δραματική μείωση των θεσμοθετημένων πόρων και εσόδων τους και τούτο, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο οι πόροι αυτοί βρίσκονται στο όριο εξαντλήσεώς τους», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ θεωρεί απαράδεκτη και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (από 17/6/2015) σύμφωνα με την οποία πρέπει να φορολογηθούν με 26% και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, μεταξύ των οποίων και τα τέλη από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών. Τα σχετικά έσοδα προορίζονται για την αντιμετώπιση δημοσίων σκοπών, όπως ο καθαρισμός των παραχωρούμενων παραλιών. Εξάλλου μιλάμε για «τέλος» και όχι για μίσθωμα.

Επιπλέον, οι οδηγίες που δόθηκαν στους ΟΤΑ για το πώς θα καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί των δήμων για το έτος 2015, σημειώνει η ΚΕΔΕ, πουθενά δεν προβλέπουν πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή φορολογίας στους δήμους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια μαύρη τρύπα στους προϋπολογισμούς, η οποία οδηγεί σε αδυναμία καταβολής των φόρων.