ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alpha Bank: 228.000 νέοι έφυγαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

alpha-bank-228-000-neoi-efygan-apo-tin-ellada-sta-chronia-tis-krisis-2107520

Στην εκροή του ανθρώπινου δυναμικού και στην αδυναμία προσέλκυσης ταλέντων εστιάζεται η ανάλυση της Alpha Bank, με αφορμή τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για τον πλούτο των Ελλήνων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Credit Suisse, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει το 28,9% του συνόλου των υλικών στοιχείων ενεργητικού τους, σωρευτικά στη χρονική περίοδο 2008-2015 (Ιούνιος).

Οπως παρατηρεί η Alpha Bank, στην ανωτέρω ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο, η αποτίμηση του οποίου είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η Ελλάδα, ωστόσο, παρέχει δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως η οποία χρηματοδοτείται με χρήματα των φορολογουμένων. Παράλληλα, η μέση ελληνική οικογένεια χρηματοδοτεί συχνότατα σπουδές υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό. Η εκροή επιστημόνων και εξειδικευμένων στελεχών (είτε η παραμονή τους μετά το πέρας των σπουδών στο εξωτερικό) συνιστά σημαντική απώλεια του παραγωγικού δυναμικού, και κατά συνέπεια, του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας (brain drain).

Μεταξύ του 2009 και του 2013 έχουν μεταναστεύσει συνολικά 228.000 Ελληνες, τάση η οποία συνεχίσθηκε και το 2014.

Οι βασικοί λόγοι της εκροής του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τη χώρα μας σχετίζονται με οικονομικούς (π.χ. ανεργία, εισόδημα) αλλά και με άλλους μη οικονομικούς παράγοντες. Οι μη οικονομικοί παράγοντες που ενισχύουν την εκροή ανθρωπίνου κεφαλαίου αφορούν πρώτον, την έλλειψη ελπίδας και την εμπέδωση της πεποιθήσεως ειδικά ανάμεσα στους νέους, ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον θέσεις εργασίας ικανές να τους απορροφήσουν και δεύτερον, την αντίληψη ότι ακόμη και αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, η παρούσα αξία των μελλοντικών εισοδημάτων τους δεν θα είναι ικανοποιητική.

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις που πυροδοτούν την εκροή του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης; Πρώτον, το επίπεδο εκπαιδεύσεως των νέων είναι από τα υψηλότερα και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεύτερον, στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι σε ορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες, υπάρχει πληθώρα επιστημόνων που κατά την περίοδο προ της οικονομικής κρίσης μπορούσε να απορροφηθεί, ενώ στην παρούσα συγκυρία πλεονάζουν.

Τέλος, σύμφωνα με μελέτη του Economist Intelligence Unit, η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω του μέσου όρου της κλίμακας ως προς τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν για την προσέλκυση, ανάδειξη και διατήρηση των «ταλέντων».