Μετεγγραφές ΑΕΙ-ΤΕΙ: Υποβολή αιτήσεων έως 13 Νοεμβρίου

Μετεγγραφές ΑΕΙ-ΤΕΙ: Υποβολή αιτήσεων έως 13 Νοεμβρίου

40" χρόνος ανάγνωσης

Από σήμερα μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν.

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής για αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Κατόπιν, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησής τους, στο Ιδρυμα υποδοχής τους, μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα δήλωσαν.