ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ εργαζομένων

edad

Απόλυση συνιστά η λήξη συμβάσεως εργασίας μετά την άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή και ουσιώδη μεταβολή εις βάρος του των ουσιωδών στοιχείων της συμβάσεως, όπως αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Χαρακτηριστικά, στην απόφαση αναφέρεται ότι «η λήξη συμβάσεως εργασίας μετά την άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή και ουσιώδη μεταβολή εις βάρος του των ουσιωδών στοιχείων της συμβάσεως συνιστά απόλυση κατά την έννοια της κοινοτικής οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί επί μιας ισπανικής υποθέσεως, επισημαίνει ότι αν γινόταν δεκτό ότι η μη αποδοχή από τον εργαζόμενο μειώσεως αποδοχών δεν εμπίπτει στην έννοια της απολύσεως, τούτο θα περιόριζε την πλήρη αποτελεσματικότητα της Οδηγίας και θα υπονόμευε την προστασία των εργαζομένων.