ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι επιδοτήσεις «λιώνουν» τη βιομηχανία χάλυβα

oi-epidotiseis-lionoyn-ti-viomichania-chalyva-2113160

Κυβερνήσεις και τοπικές αρχές θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο τον χειμαζόμενο κλάδο των χαλυβουργείων αν αποφεύγουν εφεξής την τεχνητή στήριξη της παραγωγής χάλυβα και περιοριστούν στο να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς. Αυτή είναι η σύσταση στην οποία προβαίνει ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του για την κατάσταση της παγκόσμιας βιομηχανίας χάλυβα, καθώς διευρύνεται διαρκώς το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγική δυνατότητα του κλάδου και στη συνεχώς μειούμενη ζήτηση.

Οπως τονίζει ο ΟΟΣΑ, το πλεόνασμα παραγωγής αποβαίνει εις βάρος της βιομηχανίας χάλυβα, καθώς οδηγεί σε πτώση των τιμών και μείωση της κερδοφορίας των βιομηχανιών, όπως και σε πτωχεύσεις και απώλειες θέσεων εργασίας στις περιοχές των μονάδων παραγωγής. Τονίζει, μάλιστα, πως σήμερα η οικονομική κατάσταση του κλάδου είναι μάλλον χειρότερη από εκείνη στην οποία βρέθηκε στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης του χάλυβα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και ο λόγος είναι, εν μέρει τουλάχιστον, το πλεόνασμα παραγωγής. Ο διεθνής οργανισμός διαπιστώνει πως το πλεόνασμα παραγωγής στον κλάδο των χαλυβουργείων έχει αυξηθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, και δεν δικαιολογείται η συνεχής αύξηση των επενδύσεων στον τομέα.

Αναδιάρθρωση

Μολονότι οι μονάδες παραγωγής χάλυβα συνήθως ανοίγουν ή κλείνουν βάσει αποφάσεων του ιδιωτικού τομέα, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ της ανέγερσης ή της τεχνητής διατήρησης στη ζωή προβληματικών επιχειρήσεων του κλάδου επιτείνουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, μπορεί να αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος πολιτικές που προωθούν την αποτελεσματική αναδιάρθρωση του κλάδου ή στηρίζουν εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν σε άλλες μονάδες όταν έκλεισαν κάποια προβληματικά χαλυβουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το ζητούμενο στην παρούσα κατάσταση είναι να επικεντρωθούν οι κυβερνήσεις στην άρση πολιτικών πρακτικών που στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς.

Στις πολιτικές που πρέπει να καταργηθούν συγκαταλέγονται πρωτίστως οι επιδοτήσεις, καθώς αυτές προωθούν την παραγωγή ή διατηρούν τεχνητά στη ζωή προβληματικές μονάδες παραγωγής. Παράλληλα, συνιστά να καταργηθούν εμπόδια και φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις όταν αυτές επιβραδύνουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης ενός βιομηχανικού κλάδου, όπως εν προκειμένω της χαλυβουργίας. Ο ΟΟΣΑ τονίζει επίσης ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εναποθέτουν στην αγορά τις επενδυτικές αποφάσεις για τον τομέα του χάλυβα και παράλληλα να διασφαλίσουν ότι οι νέες μονάδες πληρούν τις προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των εργαζομένων.