ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποσύνδεση του Λυκείου από εισαγωγικές

aposyndesi-toy-lykeioy-apo-eisagogikes-2113924

Ανεξαρτητοποιείται η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη σχολική επίδοση, καθώς πλέον στην τελική βαθμολογία θα υπολογίζεται μόνο η αντίστοιχη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Παράλληλα το νέο σύστημα, το οποίο θα αφορά τους μαθητές που θα διαγωνιστούν το καλοκαίρι του 2016, θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παλιές δέσμες, καθώς περιλαμβάνουν μόνο τα βασικά μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει την εξέταση σε τέσσερα ή πέντε μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου, όπως καθορίστηκε χθες, δεν περιλαμβάνει τη βαθμολογία του λυκείου.
Πρακτικά φέτος οι βάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν θα είναι συγκρίσιμες με τις βάσεις προηγούμενων ετών, καθώς θα απουσιάζει από τον αλγόριθμό τους η προφορική βαθμολογία των υποψηφίων.

Παράλληλα τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας σε κάθε κατεύθυνση θα έχουν πλέον ενισχυμένη βαθμολογική αξία σε σχέση με το παλαιό σύστημα. Για παράδειγμα, τα Μαθηματικά ή τα Αρχαία Ελληνικά που είχαν με το προηγούμενο σύστημα στο σύνολο των μορίων ενός υποψηφίου βαθμολογική αξία 24%, στο νέο έχουν αξία 33% του συνόλου των μορίων.

Στην υπουργική απόφαση περιγράφεται ότι ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στα ΑΕΙ γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην ομάδα προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο. Στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην ομάδα προσανατολισμού του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.