ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράταση ενός έτους ατομικών συμβάσεων για την καθαριότητα

paratasi-enos-etoys-atomikon-symvaseon-gia-tin-kathariotita-2116600

Παροχές, όπως η αυτοδίκαιη παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 των ισχυουσών ατομικών συμβάσεων για την καθαριότητα δημοσίων κτιρίων αλλά και των ΟΤΑ, περιέχονται στην έτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι «για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες πρόκειται να υπογραφούν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Ως προς το ζήτημα του μεταναστευτικού, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει ότι οι λεπτομέρειες για την προσωρινή στέγαση (λυόμενων οικίσκων κ.λπ.) στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα ρυθμιστούν με απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση θα οριστεί και η Διεύθυνση που θα χειριστεί τη διαδικασία.
«ΘΗΣΕΑΣ»

Παράλληλα, παρατείνεται το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μέχρι 31.12.2016. Πρόκειται για το βασικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη των ΟΤΑ με σκοπό «την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών με γνώμονα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη».

Συνταξιοδοτήσεις

Επίσης, ρυθμίζονται και λεπτομέρειες που αφορούν τις συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως, δηλαδή συνταξιοδοτούνται από την υπηρεσία, στα 62 τους χρόνια εφόσον έχουν συμπληρώσει και 40 χρόνια εργασίας. Εάν ο χρόνος εργασίας δεν έχει συμπληρωθεί, τότε παρατείνεται η παραμονή στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του εργασιακού χρόνου. Η παραμονή στην υπηρεσία, πάντως, όπως διευκρινίζεται, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας.

Το ίδιο ορίζεται και για τους μόνιμους υπαλλήλους που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Διοικητικοί υπάλληλοι

Επίσης, η διάταξη έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα, βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους δεύτερης κύριας σύνταξης από τον φορέα αυτό.