ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Aπογοητευτικές επιδόσεις μαθητών

Aπογοητευτικές επιδόσεις μαθητών

Η ελληνική εκπαίδευση παραμένει κάτω από τη βάση, καθώς δεν βρίσκεται μόνο πολύ μακριά από τις επιδόσεις αριστείας που παρουσιάζουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης, αλλά σε πολλούς ποιοτικούς δείκτες μόλις που αποφεύγει τον… πάτο της Ε.Ε.

Ειδικότερα, με βάση τις επιδόσεις των μαθητών Γυμνασίου που αριστεύουν στα Μαθηματικά, η χώρα μας βρίσκεται στην 24η θέση. Σε αυτό τον ιδιαίτερο ποιοτικό δείκτη πρώτευσαν η Ολλανδία, η Εσθονία και η Φινλανδία. Ως προς το πλήθος των μαθητών Γυμνασίου που αριστεύουν στην Ανάγνωση και την Κατανόηση Κειμένου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση, με τις τρεις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Πολωνία. Στον αντίστοιχο ποιοτικό δείκτη που μετράει τις άριστες επιδόσεις των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση, με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν η Φινλανδία, η Εσθονία και η Πολωνία.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, που παρουσιάστηκε χθες. Ακόμη, όπως λέει η έκθεση, στους επτά διαθέσιμους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστωθεί η πρόοδος εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, η Ελλάδα αποτυγχάνει, την ώρα που χώρες με αντίστοιχα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (Σλοβακία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία κ.ά.) εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οι υποδομές της οποίας δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νηπίων. Επίσης, στο σύνολο των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις τόσο στις φυσικές υποδομές (κτίρια), όσο και στις υποστηρικτικές υποδομές (χώροι εστίασης, εργαστηριακές υποδομές, χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων) και στους εκπαιδευτικούς πόρους (κατάλληλα διδακτικά υλικά, εξοπλισμός σε διδακτικά μέσα και αναλώσιμα υλικά).

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, παρών στην παρουσίαση, επανέλαβε τις τελευταίες εξαγγελίες του περί σχεδίου 20.000 διορισμών σε βάθος τριετίας. «Χωρίς αυτές τις προσλήψεις το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν φταίει μόνο για την κρίση στην εκπαίδευση η έλλειψη χρημάτων, φταίει και ένα σύνολο νοοτροπιών που βαστούν το σχολείο σήμερα στο περιθώριο της καινοτομίας, των δραστηριοτήτων και σε ένα προσανατολισμό πιο δυναμικό» είπε ο κ. Φίλης.