ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιο αυστηροί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων

pio-aystiroi-technikoi-elegchoi-ochimaton-2120004

Νομοθετική πρόταση για την αυστηρή συμμόρφωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων προς τις απαιτήσεις ασφαλείας, προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής υπέβαλε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια προσπάθεια να καταστούν οι δοκιμές οχημάτων πιο αξιόπιστες και να ελεγχθούν καλύτερα τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, και η οποία προέκυψε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Volkswagen.

Σήμερα ένα νέο όχημα λαμβάνει άδεια να πωληθεί στις χώρες της Ε.Ε. έπειτα από μια σειρά ελέγχων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος και ισχύουν για όλα. Οι έλεγχοι γίνονται σε νέα οχήματα, τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής. Σύμφωνα με τη χθεσινή της ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει:

– Να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος των τεχνικών υπηρεσιών ή των εθνικών αρχών οι οποίες αναλαμβάνουν την αδειοδότηση νέων μοντέλων οχημάτων. Στόχος είναι να αποφευχθεί η ύπαρξη οικονομικών σχέσεων με την αυτοκινητοβιομηχανία.

– Η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να διαπιστωθεί αν τα οχήματα πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλουν άμεσα κυρώσεις, χωρίς να περιμένουν παρέμβαση της Αρχής που αδειοδότησε το όχημα, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία. Παράλληλα, η κάθε χώρα θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τις αδειοδοτικές αρχές που βρίσκονται στο έδαφός της.

– Τέλος, η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να «βάλει λουκέτο» σε τεχνικές εταιρείες που δεν πραγματοποιούν επαρκείς ελέγχους. Μάλιστα, αν διαπιστωθούν πλημμελείς έλεγχοι σε κάποιο μοντέλο οχήματος, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητήσει την ανάκλησή του από την εταιρεία, επιβάλλοντας πρόστιμα και στον κατασκευαστή.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο και κατόπιν θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη, χωρίς να προηγηθεί η εναρμόνιση των 28 κρατών-μελών. Υπενθυμίζεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του αζώτου από τα ντιζελοκίνητα οχήματα θα πρέπει να μειωθούν από τα 400mg/km σε 168 mg/km τον Σεπτέμβριο του 2017 και στα 120 mg/km τον Ιανουάριο του 2020.