ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω ΗΠΑ οι δωρεές για το αθηναϊκό κέντρο

13s2kip1

Οταν τα μέσα είναι πενιχρά, τότε οφείλεις να σκέπτεσαι δημιουργικά. Κάπως έτσι προέκυψε στον Δήμο Αθηναίων η ιδέα για τη δημιουργία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα έχει σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών, την προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και την εξεύρεση χρηματοδοτών για δράσεις στην πρωτεύουσα. Η «Σύμπραξη για την Αθήνα» ή «Athens Partnership» δημιουργήθηκε στο πρότυπο επιτυχημένων μοντέλων άλλων μητροπόλεων και θα χρησιμοποιηθεί από τον δήμο ως εργαλείο είτε για την κάλυψη αναγκών της πόλης είτε για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η δημιουργία της «Σύμπραξης για την Αθήνα» ανακοινώθηκε χθες από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη στο πλαίσιο της 1ης Διάσκεψης για την Αθήνα. Οπως ανέφερε ο κ. Καμίνης, η οργάνωση έχει απώτερο στόχο «την ενεργοποίηση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη –δηλαδή ευρωπαϊκή και διεθνή– κλίμακα όλων όσοι θα επιθυμούσαν να στηρίξουν και να σταθούν αρωγοί στην Αθήνα».

«Ανεξάρτητη οντότητα»

Πώς θα λειτουργήσει η ΜΚΟ του δήμου; Η «Σύμπραξη» θα είναι «ένα εργαλείο για να στηρίξει αποτελεσματικά έργα που έχουν προτεραιότητα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προσελκύει στον Δήμο Αθηναίων δωρεές των Ελλήνων της Διασποράς, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, με διεθνή πρότυπα διαφάνειας και ταχύτητα. Χρηματοδοτεί πιλοτικά προγράμματα, επιτακτικές ανάγκες και υποδομές. Υποστηρίζει υφιστάμενες δράσεις. Ως ανεξάρτητη οντότητα, στη σύζευξη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ιδιωτικού τομέα, θα αξιοποιεί τους πόρους και τις δυνάμεις και των δύο».

Στη Διάσκεψη για την Αθήνα παρουσιάστηκαν τα τέσσερα βασικά προγράμματα που προωθεί ο δήμος:

• Η πιλοτική παρέμβαση στο εμπορικό τρίγωνο, δηλαδή η δημιουργία μιας περιοχής όπου η νομιμότητα σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του δήμου (λ.χ. στάθμευση, ηχορρύπανση, κατάληψη δημόσιων χώρων, αποκομιδή σκουπιδιών) θα επιτηρείται ιδιαίτερα αυστηρά.

• Το σχέδιο αναζωογόνησης του Εθνικού Κήπου, που περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση χορηγιών, δωρεών και συμπράξεων για τη συντήρηση και ανάδειξη της βοτανολογικής, ιστορικής και πολιτιστικής του πλευράς.

• Τα «Ανοιχτά Σχολεία», ένα πρόγραμμα επέκτασης της λειτουργίας των σχολικών συγκροτημάτων μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, προς όφελος της γειτονιάς.

• Η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών όχι μόνο στη λήψη αποφάσεων αλλά και σε δράσεις, με διάφορες μορφές συνεργασίας.

Επίσης ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο «σχέδιο αστικής ανάπτυξης» που εκπόνησε ο δήμος και το οποίο αποτελεί τη βάση (απαραίτητη, λόγω αιρεσιμότητας) για την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ επιμέρους προγραμμάτων.

Απολογητικός

Αργότερα, σε εκδήλωση του Δικτύου (οργανώσεων και φορέων) για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, ο κ. Καμίνης υπήρξε απολογητικός κατά τις απαντήσεις του στις αιτιάσεις πολιτών για την κατάσταση του κέντρου, σε σχέση με άλλες μητροπόλεις του εξωτερικού. «Νομίζετε ότι δεν πηγαίνω σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις; Οτι δεν τις ζηλεύω; Δεν φεύγω άρρωστος που τις βλέπω καθαρές, όμορφες; Ομως σε ποια από αυτές τις χώρες έχουν γίνει αυτά που συνέβησαν εδώ; Για παράδειγμα, μέσα σε μια νύχτα να καταργεί το κράτος τη δημοτική αστυνομία, που κουτσά-στραβά επέβαλλε τη νομιμότητα. Και τώρα να ερχόμαστε με το ένα τρίτο των δημοτικών αστυνομικών, που έχουν καταρρακωμένο ηθικό, να πάμε να μαζέψουμε όλη αυτή την κατάσταση που εν τω μεταξύ απλώθηκε. Τις προάλλες ήρθε ένας συνεργάτης και μου έδειξε μια απόφαση του Νομικού Συμβουλίου: ότι δεν μπορώ να καταβάλλω υπερωρίες αν δεν πρόκειται για έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες, ας πούμε να έχει γίνει μια φυσική καταστροφή. Τι θα κάνω εγώ ως δήμαρχος για να δουλέψει η πόλη εκτός του πρωινού ωραρίου; Ζούμε σε ειδικές περιστάσεις, όπου όλα τα χρονίζοντα προβλήματα της πόλης ήρθαν στην επιφάνεια».