ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρατυπίες σε τυροκομεία με ανοχή πολιτείας

13s12tyr1

Σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης δημιουργεί ανά περιοχές η λειτουργία μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως τα τυροκομεία και τα ελαιοτριβεία. Οπως διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν τηρεί τους όρους λειτουργίας, με την ανοχή των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας, οι οποίες προβάλλουν ως επιχείρημα τη συνεισφορά των μονάδων στην τοπική οικονομία. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα προβλήματα έχουν ενταθεί την τελευταία τριετία. Οπως αναφέρει χθεσινή παρέμβαση του βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη, Γιάννη Σαγιά, στα χέρια της ανεξάρτητης αρχής έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός καταγγελιών. Από τη διερεύνησή τους προκύπτει πλήθος ζητημάτων:

• Πολλές μονάδες λειτουργούν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αδειοδότησή τους (δάση ή δασικές εκτάσεις, εθνικοί δρυμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, αιγιαλοί).

• Υπάρχει υπερσυγκέντρωση μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η φέρουσα ικανότητά τους.

• Καθυστερεί η θεσμοθέτηση μεταποιητικών «πάρκων», προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι υφιστάμενες παραγωγικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα (καθ’ υπέρβασιν των αδειών τους ή χωρίς να διαθέτουν άδειες) «με την ανοχή της διοίκησης έως το τέλος της μεταποιητικής περιόδου». Επιπλέον, παρατηρούνται σοβαρά δομικά προβλήματα στη νέα νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς «η αδειοδότηση εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία, τόσο για τη δυναμικότητά τους όσο και για το είδος της παραγωγικής διαδικασίας (σ.σ.: η αδειοδότηση, σύμφωνα με τον ν. 4014/11, δίνεται σε ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων με τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ένα είδος υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από τη διοίκηση. Ο Συνήγορος ζητεί την επανεκτίμηση της διαδικασίας)».

«Τα προβλήματα αυτά επαυξάνονται λόγω της αδυναμίας ή της καθυστέρησης της διοίκησης να προβεί στον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας και την ανοχή εκ μέρους των ελεγκτικών αρχών για τις υφιστάμενες μη νόμιμες επιχειρήσεις», παρατηρεί ο Συνήγορος του Πολίτη. «Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι συναρμόδιες υπηρεσίες είχαν επανειλημμένα προβεί σε αυτοψίες όπου διαπίστωναν το πρόβλημα, απλώς έθεταν προθεσμίες για τη συμμόρφωση, οι οποίες παρέρχονταν άκαρπες. Απέφευγαν ωστόσο να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα και διακοπή λειτουργίας», αναφέρει ο Συνήγορος, κατηγορώντας ευθέως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των περιφερειών ότι «κάνουν τα στραβά μάτια».