ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοπ στην αξιολόγηση σε ιδιωτικά

stop-stin-axiologisi-se-idiotika-2122494

Την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να ανακόψει οποιαδήποτε απόπειρα αξιολόγησης εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία καταδεικνύει εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τους σχολικούς συμβούλους και όχι από εξωτερικό κριτή.

Υστερα από αρκετές εβδομάδες το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι επανέρχεται στο θέμα που προέκυψε με το ιδιωτικό σχολείο Νέα Γενιά Ζηρίδη, η διοίκηση του οποίου αποφάσισε στην αρχή της σχολικής χρονιάς να προχωρήσει σε αξιολόγηση του προσωπικού του μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Με τη χθεσινή του εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας, επικαλούμενο καταγγελίες «της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) αλλά και ιδιωτών σχολείων, ότι ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια διενεργούν παράτυπη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων κριτηρίων και από μη προβλεπόμενους αξιολογητές», υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση αποτελεί αντικείμενο της Πολιτείας και των αρμοδίων οργάνων και μόνο. Συγκεκριμένα, μέσω της εγκυκλίου, το υπουργείο παρακαλεί τους Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης:

α) Να προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να διαπιστώσουν τυχόν τέτοιες ενέργειες, ενημερώνοντας μετά το πέρας τους τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.

β) Να κοινοποιήσουν την παρούσα οδηγία σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) της περιοχής ευθύνης τους. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ενέργειες προβλέπονται στην Υ.Α. Φ.353.1/32
4/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340 Β/16-10-2002, και συγκεκριμένα στην περίπτωση 10 του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ΄ «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης» της αναφερόμενης Υ.Α.

Υπενθυμίζεται, ότι στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς το ιδιωτικό σχολείο Νέα Γενιά Ζηρίδη αποφάσισε να προχωρήσει σε αξιολόγηση του προσωπικού του, μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία όρισε το
ίδιο το σχολείο. Τα πεδία αξιολόγησης ήταν:

– Η επιστημονική, επαγγελματική κατάρτιση και το επιστημονικό-εκπαιδευτικό έργο (πτυχία και δημοσιεύσεις των εκπαιδευτικών) με άριστα το 20.

–  Η επιστημονική και διδακτική επάρκεια, αξιολογημένα από τον διευθυντή της μονάδας και τον διευθυντή σπουδών με άριστα τα 50 μόρια.

–  Οι ίδιοι αξιολογούν την προσφορά του εκπαιδευτικού στο σχολείο και τη συμμετοχή του σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα (30 μόρια). Τότε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) είχε καταγγείλει το σχολείο, αναφέροντας ότι «κάθε διαδικασία αξιολόγησης εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος (χωρίς την έγκριση του υπουργείου Παιδείας) είναι παράνομη και η διενέργειά της αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα» και είχε ζητήσει την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας. Μέλη της ΟΙΕΛΕ είχαν υποστηρίξει ότι η αξιολόγηση ήταν πρόσχημα για επερχόμενες απολύσεις.