ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αναστηλώσεις του Ερεχθείου σε μια μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη

erexthei1

Τις ιστορικές φωτογραφίες από την πρώτη μεταφορά των Καρυατίδων του Ερεχθείου το 1979 για συντήρηση μπορούν να δουν ερευνητές και το κοινό στο ψηφιακό αποθετήριο που δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Η νέα ψηφιακή «βιβλιοθήκη», που υλοποιήθηκε με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», περιλαμβάνει περισσότερες από 3.000 φωτογραφίες, πάνω από 500 σχέδια, εκθέσεις, μελέτες και οπτικοακουστικό υλικό από τις αναστηλώσεις του Ερεχθείου που καλύπτουν το διάστημα από το 1903 έως το 2013.

Η πλοήγηση μπορεί να γίνει ανά αρχιτεκτονικό στοιχείο ή μέλος, είδος τεκμηρίου, δημιουργό ή χρονολογία. Λειτουργεί επίσης μηχανή αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια για να διευκολύνονται οι ερευνητές, ενώ το περιβάλλον λειτουργίας είναι λιτό και καλαίσθητο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πλοήγηση στο αποθετήριο μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας έτσι μια διεθνή διάσταση στο όλο εγχείρημα. «Το αποθετήριο αφήνει δυνατότητες για εμπλουτισμό με νέο υλικό, ανάλογα με την πορεία των έργων», επισημαίνει η διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική Ελευθερίου. Τα επόμενα έργα-τεκμήρια που σχεδιάζεται να αναρτηθούν είναι ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και τα Προπύλαια, ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

Το 1964 συντάχθηκε ο περίφημος «Χάρτης της Βενετίας» που περιέχει τις κατευθυντήριες αρχές για τη συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων και τότε ανιχνεύθηκε η ανάγκη για την καταγραφή τους σε ένα δημόσιο αρχείο, με σκοπό τη διαφάνεια των ενεργειών, αλλά και η διάσωση των ιστορικών πληροφοριών. «Στα καθ’ ημάς τα πράγματα κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 ήταν πιο δύσκολα και ανοργάνωτα. Οι επεμβάσεις σπανίως δημοσιεύονταν, ενώ οι φυσικές αιτίες, όπως οι σεισμοί, δημιουργούσαν εκ των υστέρων απορίες για τη μορφή των μνημείων. Η υστέρηση προς την τεκμηρίωση ήταν γενικευμένη», επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Χαράλαμπος Μπούρας. Η συλλογή τεκμηρίων ξεκίνησε το 1975, ενώ το 1988 η ΥΣΜA δημιούργησε τη δική της βάση δεδομένων. Το ψηφιακό αποθετήριο τυποποίησε τα τεκμήρια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη διάχυση των πληροφοριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

​​Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι repository-ysma.ekt.gr