ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακύρωση του σχεδίου για τα απορρίμματα ζητεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

sdit

Βαθαίνει η διάσταση ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την κυβέρνηση, με αιτία τον μεγάλο διαγωνισμό για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για τα Απορρίμματα. Από την πλευρά τους, τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προετοιμάζονται να αφαιρέσουν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου την αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων. Η τύχη του επίμαχου διαγωνισμού αναμένεται να συζητηθεί αύριο, στη διυπουργική για τα μεγάλα έργα.

Η προσφυγή κατατέθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας και 12 πολίτες και στρέφεται κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία κυρώθηκε ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ). Το κύριο επιχείρημα των προσφευγόντων είναι ότι ο νέος ΕΣΔΑ στερείται Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενός εργαλείου που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία για μεγάλα έργα ή σχέδια που αναμένεται να έχουν επίδραση στο περιβάλλον. «Δεν είναι αντιπερισπασμός», λέει η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου. «Ο ΕΣΔΑ είναι ένα σχέδιο που αφορά όλη τη χώρα και έχει μεγάλες επιπτώσεις. Ειδικά για την Πελοπόννησο, οι οριζόντιοι κανόνες που θέτει είναι καταστρεπτικοί για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η απουσία ΣΜΠΕ αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται θέμα. «Η ΣΜΠΕ είναι ένα γενικό κείμενο κατευθύνσεων. Δεν χωροθετεί συγκεκριμένα έργα, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επιπτώσεις», λέει ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Βαγγέλης Καπετάνιος. «Γι’ αυτό προβλέψαμε την εκπόνηση ΣΜΠΕ στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα οποία εξειδικεύουν τον ΕΣΔΑ». Σημειώνει δε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μόνη στη χώρα που δεν έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού της με βάση τον νέο σχεδιασμό.

Αν, πάντως, η προσφυγή της περιφέρειας γίνει δεκτή, τότε θα συμπαρασύρει τη νομιμότητα όλων των ΠΕΣΔΑ. Επομένως (λόγω αιρεσιμότητας) δεν θα μπορέσει κανένα έργο απορριμμάτων να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ μέχρι να εκπονηθούν όλα από την αρχή. Η κυβέρνηση, ωστόσο, αντεπιτίθεται στην περιφέρεια: με ρύθμιση που συμπεριελήφθη στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» προβλέπει την κατάργηση της ανάθεσης της αρμοδιότητας για τα απορρίμματα από τους δήμους (ΦΟΔΣΑ) στην περιφέρεια, αν δεν υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αρχικά έγινε.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η κυβέρνηση μάλλον ετοιμάζεται για την ακύρωση του διαγωνισμού (σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα – ΣΔΙΤ) της περιφέρειας, με τον οποίο θα ανέθετε σε ιδιώτη τη διαχείριση των απορριμμάτων. «Η νομιμότητα του διαγωνισμού έχει κριθεί τρεις φορές από το ΣτΕ και δύο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εδώ και μήνες αναμένουμε την κυβέρνηση να εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης, καθώς απαιτείται η εγγύηση του Δημοσίου», λέει η κ. Νικολάκου. «Η κατάσταση στην Πελοπόννησο είναι τραγική. Πλέον αναθέσαμε, ως οφείλουμε, σε ιδιώτη την αποκατάσταση 47 χωματερών, για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο στη χώρα. Οποιος δήμος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί χωματερή είναι από καιρό παράνομος».

Τυπικά η υπόθεση δεν έχει ακόμα κλείσει, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξης και τον ανάδοχο του ΣΔΙΤ (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) για την τροποποίηση κάποιων εκ των όρων της σύμβασης (προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για την υπογραφή της) βρίσκονται στην τελική τους φάση. Η πρόταση της εταιρείας υποβλήθηκε αρχές Φεβρουαρίου, αλλά δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Τα δύσκολα σημεία της διαπραγμάτευσης αφορούν το κόστος για τους δήμους (gate fee) και τη διάρκεια της σύμβασης με τον ιδιώτη.