ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδική online εφαρμογή για τις ενστάσεις των μετεγγραφών

231214213937_7553-thumb-large-thumb-large

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων επί του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφής φοιτητών. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως όσοι έχουν καταθέσει ένσταση-αίτηση θεραπείας επί του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφής, έτσι όπως είχε προκύψει από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.