ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντονες αντιδράσεις από ιατροδικαστές

macedoniagr

Επιστημονικά εσφαλμένη χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι εκ του αντικειμένου τους ιατροδικαστές, τη διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται άσυλο, και η οποία προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπλ. υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. Η ΚΥΑ ορίζει ότι αιτούντες άσυλο με απροσδιόριστη ηλικία θα παραπέμπονται σε δομή του ΕΣΥ, όπου θα απασχολούνται παιδίατρος, ψυχολόγος και θα λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας λαμβάνονται υπόψη μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, όπως ύψος, βάρος, φωνή κ.λπ. και αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία (ΕΙΕ) εκφράζει την έκπληξή της, «πώς εκδίδεται υπουργική απόφαση με σκοπό τον προσδιορισμό της ηλικίας αγνοώντας πλήρως την κατεξοχήν επιστήμη που έχει παγκοσμίως ως αντικείμενο την εν λόγω πράξη». Οπως αναφέρει, «είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η πλέον αξιόπιστη επιστημονική μέθοδος προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι η ιατροδικαστική. Πράγματι, οι ιατροδικαστές κατόπιν συγκεκριμένων απεικονιστικών εξετάσεων και με τη συμβολή ιατροδικαστών του στόματος και δικαστικών ανθρωπολόγων είναι σε θέση να προσδιορίζουν με επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία την πραγματική ηλικία ενός ατόμου». Προσθέτουν, μάλιστα, ότι εδώ και χρόνια οι ελληνικές αρχές προσφεύγουν σε ιατροδικαστές για αντίστοιχα περιστατικά. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δύο συνάδελφοι ιατροί που προΐστανται των αρμοδίων υπουργείων αγνόησαν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε ένα τόσο σημαντικό θέμα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΙΕ, Γρηγόρης Λέων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση της ηλικίας των αιτούντων διεθνή προστασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς με αυτήν συνδέονται πρόσθετες διαδικαστικές εγγυήσεις προς όφελος του αιτούντος όταν αυτός είναι ανήλικος.