ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπερωρίες σε «ημετέρους» από διευθυντές Εκπαίδευσης

filis

Το υπουργείο Παιδείας «κλείνει το μάτι» σε όσους διευθυντές Εκπαίδευσης επιθυμούν να μοιράσουν υπερωρίες κατά το δοκούν σε «ημετέρους» υπαλλήλους. Τους διατίθενται συνολικά 200.000 ευρώ από τον φετινό προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας! Μάλιστα, σκωπτικά σχόλια προκαλούν ορισμένοι εκ των λόγων για τους οποίους ο υπουργός Νίκος Φίλης θεωρεί απαραίτητες τις υπερωρίες, όπως «οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων»! Μα, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων δεν γίνεται για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας; Ειδικότερα, μετά την επιλογή των 110 νέων διευθυντών Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα με μια διαδικασία που δέχθηκε εντονότατες επικρίσεις περί κομματοκρατίας καθώς επανήλθε η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής, ο υπουργός Ν. Φίλης ενέκρινε την υπερωριακή απασχόληση προκειμένου να καλυφθούν εποχικές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Με βάση την υπουργική απόφαση, υπερωριακή απασχόληση μπορούν να έχουν οι 2.000 διοικητικοί και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα έως 31/3/2016 και έως 20 ώρες συνολικά για καθένα.

Ποιος θα ορίσει ποιοι εργάστηκαν υπερωριακά και πόσες ώρες; «Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης είναι ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», λέει ο κ. Φίλης, αφήνοντας ανεξέλεγκτους τους διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ συνεργάτες του ανέφεραν χθες στην «Κ» ότι ρόλο ελεγκτών θα έχουν οι άλλοι υπάλληλοι που θα διαμαρτυρηθούν όταν διαπιστώσουν ότι μένουν εκτός…

Ιδού οι λόγοι, όπως τους ορίζει η υπουργική απόφαση, οι οποίοι δικαιολογούν τις υπερωρίες: «Η συνεχής μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, λόγω της επαναφοράς 320 εκπαιδευτικών στις θέσεις τους στα ΕΠΑΛ, λόγω πολλών ανακλήσεων μετάταξης σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικών, λόγω της ένταξης αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

Ο κ. Φίλης, για να ενισχύσει, μάλλον, την απόφασή του, έβαλε και μνημονιακή χροιά λέγοντας ότι «υπερωρίες γίνονται λόγω της αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου της εργασίας, στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής», ενώ θυμήθηκε και «την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης». Στελέχη της εκπαίδευσης τόνισαν χθες στην «Κ» ότι για το διάστημα έως τα τέλη Μαρτίου οι υπηρεσίες έχουν επιπλέον φόρτο κυρίως λόγω του ελέγχου των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση και της καταγραφή των κενών θέσεων ανά περιφέρεια, ενώ πάντα υπάρχει ανάγκη υπερωριών για την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.