Ακυρώνεται ο τελευταίος διαγωνισμός του κτηματολογίου

Ακυρώνεται ο τελευταίος διαγωνισμός του κτηματολογίου

2' 48" χρόνος ανάγνωσης

Οριστική είναι η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει τον μεγάλο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου.

Παράλληλα η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) επεξεργάζεται τρόπους μείωσης του προϋπολογισμού του έργου, όπως τη συλλογή των δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Ιντερνετ και το άνοιγμα μόνο ενός γραφείου κτηματογράφησης ανά νομό. Υποστηρίζει δε την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις, κατά το πρότυπο της διαδικασίας κατάρτισης δασικών χαρτών.

Στις συναντήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες ανάμεσα στο υπουργείο Περιβάλλοντος, την ΕΚΧΑ και επιστημονικούς/ επαγγελματικούς φορείς που σχετίζονται με το έργο επιβεβαιώθηκε η απόφαση του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη να ακυρώσει το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης (ΚΤΗΜΑ 13). Αιτία ήταν η προσυνεννόηση των συμμετεχόντων ώστε να αποκλειστούν γραφεία μελετών από το εξωτερικό (το ζητούμενο βέβαια είναι να διασφαλίσει η ΕΚΧΑ ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί, ειδάλλως και ο νέος διαγωνισμός θα καταλήξει… σε τραγέλαφο).

Οπως υποστηρίζει το ΥΠΕΝ και η ΕΚΧΑ, στόχος είναι ο νέος διαγωνισμός να προκηρυχθεί μέσα στον Μάρτιο. H EKXA εισηγείται πολλές -κάποιες αμφιλεγόμενες- τροποποιήσεις:

1. Κατά το πρότυπο του νόμου Μπιρμπίλη για τους δασικούς χάρτες, όταν ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση μιας ενότητας θα ξεκινά άμεσα η λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου (το υποθηκοφυλακείο θα υποκαθίσταται από κτηματολογικό γραφείο). Οι ιδιοκτησίες για τις οποίες υποβάλλονται ενστάσεις θα προστίθενται σταδιακά στο λειτουργούν κτηματολόγιο μόλις κριθούν/εκδικαστούν. Με τον όρο αυτό (και μόνο) φαίνεται ότι ίσως να είναι εφικτός ο στόχος της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου στα τέλη του 2020, όπως έχει δεσμευτεί η χώρα έναντι του μνημονίου.

2. Το περιθώριο ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης θα είναι 40 μήνες.

3. Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ιντερνετ. Το ζήτημα βέβαια είναι με ποιο τρόπο, καθώς η ΕΚΧΑ σκοπεύει να συνεργαστεί για το ζήτημα με τη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Η επιλογή αυτή έχει κάποια προφανή πλεονεκτήματα (μείωση κόστους, αφού δεν θα χρειάζεται η πρόσληψη μεγάλου αριθμού ατόμων, απευθείας ψηφιοποίηση των εγγράφων, σύνδεση φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων). Ωστόσο, έχει και μερικά σημαντικά μειονεκτήματα: Καταρχάς, υποχρεώνει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο (δικηγόρο ή μηχανικό, με επιπλέον κόστος) την κατάθεση των εγγράφων, αφού δεν υπάρχει η απαραίτητη εξοικείωση με το Ιντερνετ, ενώ δυσκολεύει τη διαδικασία εντοπισμού των ακινήτων, ιδίως αν δεν υπάρχει τοπογραφικό με συντεταγμένες.

4. Θα ιδρύεται μόνο ένα γραφείο κτηματογράφησης ανά νομό (περιφερειακή ενότητα), όπου δεν θα γίνεται υποβολή δηλώσεων, αλλά θα παρέχεται πληροφόρηση.

5. Καταργείται η αποστολή έντυπου υλικού προς τους πολίτες (λ.χ. απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος). Ολα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

6. Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη σελίδα της ΕΚΧΑ (αντί για το τοπικό δημαρχείο ή γραφείο κτηματογράφησης).

7. Η κτηματογράφηση θα γίνει σε μια φάση και όχι σε τρεις, όπως προβλεπόταν (στον ΚΤΗΜΑ 13).

Στόχος των «περικοπών» είναι ο προϋπολογισμός της 4ης και τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης να πέσει κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ (ο προηγούμενος ήταν 580 εκατ.). Η ΕΚΧΑ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να εντάξει το έργο στο νέο ΕΣΠΑ για 85 εκατ. ευρώ (έχει υποβληθεί φάκελος μεγάλου έργου), εκτιμώντας ότι το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί από το «κτηματόσημο» που καταβάλλουν οι πολίτες και το αποθεματικό της. Πάντως, φαίνεται ότι ο αριθμός των μελετών του διαγωνισμού (28) δεν πρόκειται να περικοπεί, κατ’ απαίτηση του ΥΠΕΝ και του τεχνικού κόσμου (που προτιμά μεγαλύτερη «διασπορά» του έργου). Πάντως, με δεδομένο ότι η διαδικασία κτηματογράφησης περιγράφεται αναλυτικά στη νομοθεσία, για να ισχύσουν οι όποιες τροποποιήσεις θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τη Βουλή.