«Λουκέτο» σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς άδεια

«Λουκέτο» σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς άδεια

33" χρόνος ανάγνωσης

Aναστολή της λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων στην Αθήνα που λειτουργούν χωρίς άδεια αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για σχολεία τα οποία φιλοξενούν παιδιά μεταναστών και σύμφωνα με την ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΟΙΕΛΕ, στεγάζονται σε παλιά οικήματα που δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, δεν φέρουν διακριτικούς τίτλους σχολείου και κανένα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας. «Σχολεία που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας στα ξένα σχολεία στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία. Για τον λόγο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας έπειτα από καταγγελίες και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας τους» ανέφερε το υπουργείο Παιδείας.