ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προτελευταίοι στην Ευρώπη σε ψηφιακές δεξιότητες

26s6deikths

Στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη και την απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων αποδίδει η Ε.Ε. τη χαμηλή πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις, που παρατηρείται στη χώρα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες ως εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση από το τέλος, σε επίπεδο ψηφιακής κατάταξης, η Ελλάδα παρουσιάζει άνοδο – με περιορισμένο ρυθμό αύξησης όμως- όσον αφορά τη διείσδυση του Διαδικτύου στη ζωή των πολιτών της. Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που δημοσίευσε η Ε.Ε. και αφορούν το 2015 καταδεικνύουν ότι παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί, πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα οδηγήσουν στην πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα στοιχεία

Η Ελλάδα συγκέντρωσε 0,37 βαθμούς (με άριστα το 1) στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2015, καταλαμβάνοντας την 26η θέση από τις 28, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στο 0,52. Παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, το 34% εξ αυτών δεν τις ενεργοποιεί, καθώς δεν έχει προχωρήσει στην ανάλογη συνδρομή. Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι αυτή που ευθύνεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας της Ε.Ε., για τη χαμηλή ενεργοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, το κόστος της συνδρομής μιας τέτοιας σύνδεσης, ανέρχεται στο 1,9% του μέσου κατά κεφαλήν μεικτού εισοδήματος. Το αντίστοιχο κόστος στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 1,3% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Παράλληλα, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού αποτελεί ακόμη μία εξήγηση για την περιορισμένη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Ελλάδα εμφανίζει περιορισμένη ζήτηση λόγω χαμηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς μόλις το 63% είναι τακτικοί χρήστες, ενώ το 30% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο. Παράλληλα, η ζήτηση κάμπτεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εξακολουθεί να αποφεύγει τις ηλεκτρονικές αγορές και συναλλαγές. Μία από τις βασικές προκλήσεις που εντοπίζει η έκθεση στην Ελλάδα είναι οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες και πάλι η χώρα είναι ουραγός. Ωστόσο επισημαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό 37% των χρηστών που έχει καταφέρει να ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω Διαδικτύου.
«Η Ελλάδα θα πρέπει να βρει τρόπο να πείσει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο προκειμένου να πετύχει την ψηφιακή ανάπτυξη» σημειώνεται στην έκθεση όπου τονίζεται ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά (63%) χρηστών του Διαδικτύου, ενώ το ένα τρίτο των πολιτών της δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Διαδικτύου, καθώς δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη χαρακτηρίζει μάλιστα το γεγονός ότι μόλις το 44% των Ελλήνων διαθέτει βασικές ψηφιακές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα του εργατικού δυναμικού.