ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολές διαμαρτυρίας Σ.Ι. ΕΚΠΑ και ΕΜΠ

epistoles-diamartyrias-s-i-ekpa-kai-emp-2128531

Στο ΕΜΠ ο πρύτανης και η σύγκλητος δεν έχουν εμπεδώσει τη λογική του ελέγχου από ένα τρίτο όργανο, λέει το Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποτυπώνοντας την κατάσταση σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) επίσης, το Συμβούλιο αναφέρει ότι για να μπορέσει να ασκήσει πολλές από τις αρμοδιότητες που του δίνει ο νόμος 4009/2011 θα έπρεπε το υπουργείο Παιδείας προηγουμένως να έχει προχωρήσει σε προαπαιτούμενες ενέργειες. Το ίδιο, εύλογα, ισχύει για όλα τα ΑΕΙ.

Η «Κ» παρουσιάζει τις επιστολές που έστειλαν χθες τα Συμβούλια των εμβληματικότερων πανεπιστημίων της Ελλάδας, του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, στον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, πανεπιστημιακό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Γαβρόγλου, σε απάντηση της δικής του επιστολής με την οποία (από τις αρχές Μαρτίου) ζητούσε απολογισμό των ενεργειών τους επί κρίσιμων θεμάτων στη λειτουργία των ΑΕΙ. Οι επιστολές των δύο Συμβουλίων αναδεικνύουν τις ευθύνες τόσο των άλλων οργάνων των ΑΕΙ όσο και του υπ. Παιδείας.

Ενδεικτικά, το Συμβούλιο του ΕΜΠ λέει ότι «ο θεσμός είναι νέος στην Ελλάδα, αλλά είναι βασικός και υπάρχει από παλιά στα περισσότερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην αυτοδύναμη λειτουργία τους με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην επιλογή των στρατηγικών τους στόχων. Οι δυσκολίες του Σ.Ι. του ΕΜΠ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι δεν έχει εμπεδωθεί η διαφορά μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας (σύγκλητος, πρύτανης και κοσμήτορες) και ελέγχου (από το Σ.Ι.), ένα πρόβλημα που μπορεί και πρέπει να λυθεί με στήριξη από την πολιτεία. Για ένα αυτοδιοικούμενο ίδρυμα, ο έλεγχος του Σ.Ι. (οικονομικός και εκπαιδευτικός) πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι μόνο δεν αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση αποφάσεων, αλλά τις επιταχύνει, καθώς υπάρχει διαμερισμός της ευθύνης» συμπληρώνει η επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρό του και καθηγητή του MIT, Μιχάλη Τριανταφύλλου.

Επίσης, δεν έχουν γίνει προαπαιτούμενες ενέργειες από το υπουργείο. Χαρακτηριστικά, στην επιστολή επισυνάπτεται σχέδιο προεδρικού διατάγματος, για την ίδρυση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του ΕΜΠ, το οποίο είχε σταλεί στην ηγεσία του υπ. Παιδείας από τις 19 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, και τα δύο Σ.Ι. επισημαίνουν στον κ. Γαβρόγλου ότι αρκετές από τις ερωτήσεις του αφορούν θέματα για τα οποία η ευθύνη εισήγησης ανήκει σε άλλα όργανα του ΕΜΠ (π.χ. Στρατηγική Ιδρύματος, Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός), στα οποία το Σ.Ι. δίνει τελική έγκριση. Χαρακτηριστικά, το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ επισημαίνει το εξής: «Σύμφωνα με τον νόμο, το Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου. Επομένως, το Συμβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα διαμόρφωσης αυτών. Ουδέποτε κατατέθηκε σχέδιο Οργανισμού ή/και Εσωτερικού Κανονισμού στο Συμβούλιο. Οπότε, το ερώτημα αυτό πρέπει, για το ΕΚΠΑ, να απευθυνθεί στον πρύτανη». Γιατί λοιπόν ο κ. Γαβρόγλου δεν ρωτά τον πρύτανη Θάνο Δημόπουλο;