ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντίθετοι οι διοικητικοί δικαστές στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Αντίθετοι οι διοικητικοί δικαστές στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Την αντίθεσή τους σε διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου εκφράζουν με ανακοίνωσή τους και οι διοικητικοί δικαστές. Η Ενωση Διοικητικών Δικαστών θέτει και θέματα αντισυνταγματικότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρεται.

«Οι περικοπές των συντάξεων και η υποβάθμιση των ασφαλιστικών παροχών δεν μπορεί να παραβιάζουν τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος.

Ειδικά, τέλος, για τους δικαστικούς λειτουργούς, η μεταφορά του συνόλου των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), – πέραν των συνταγματικών ζητημάτων που εγείρει –  σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση των συντάξεων παλαιών και νέων συνταξιούχων ως αποτέλεσμα του  επανυπολογισμού των συντάξεων για τους πρώτους, θα επιφέρουν αναπόφευκτα περαιτέρω δραματική συρρίκνωση των συντάξεων και των εν γένει ασφαλιστικών παροχών.»