ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση clawback και ετήσιο έλεγχο προτείνει η Ε.Ε.

meiosi-clawback-kai-etisio-elegcho-proteinei-i-e-e-2132886

Μείωση του clawback που θα κληθούν να καταβάλουν το 2017 και το 2018 στον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 30% κατ’ έτος, θέσπιση κινήτρων σε φαρμακοποιούς για την προώθηση των γενοσήμων και ετήσιος οικονομικός έλεγχος των νοσοκομείων από ελεγκτικές εταιρείες είναι μεταξύ των μέτρων για την Υγεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν που θα παρουσιαστεί στο σημερινό Eurogroup.

Ετσι, στην πρόταση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι έως τον Δεκέμβριο 2016 το 60% των προμηθειών των νοσοκομείων να γίνεται κεντρικά, ποσοστό που θα πρέπει να έχει αυξηθεί στο 80% τον Δεκέμβριο 2017. Προτείνεται η παρακολούθηση της πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων ασθενών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα τακτικά ιατρεία και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο clawback (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής υπέρβασης της δαπάνης) το οποίο θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% ετησίως τα έτη 2017 και 2018, που σημαίνει ότι το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να συγκρατήσει τις σχετικές δαπάνες όσο γίνεται πιο κοντά στον «κλειστό» προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Για άλλη μία φορά ζητείται η αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων σε νοσοκομεία και από εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θέσπιση κινήτρων για τους φαρμακοποιούς, η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών και η αναθεώρηση –προς τα κάτω– των συνταγογραφικών στόχων των γιατρών. Ο στόχος χρήσης γενοσήμων τοποθετείται στο 50% για τους νοσοκομειακούς ασθενείς τον ερχόμενο Δεκέμβριο (60% τον Ιούνιο 2017) και στο 40% για τους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς τον Μάρτιο 2017 (60% τον Μάρτιο 2018).

Για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, η Κομισιόν προτείνει ετήσιο εξωτερικό οικονομικό έλεγχο των νοσοκομείων, αρχής γενομένης το 2017 και από τον Δεκέμβριο του 2017 εφαρμογή των DRG (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια) ή όποιου άλλου ενδεδειγμένου τρόπου υπολογισμού του κόστους των πράξεων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, οι ελληνικές αρχές πρέπει επιπλέον να φροντίσουν ώστε οι αγορές υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ από ιδιώτες παρόχους να γίνονται αφότου εξεταστούν οι δυνατότητες του δημόσιου τομέα. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τις δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές, να αναπτύξει πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας ασθενούς και να ολοκληρώσει νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται και ο χρόνος αναμονής των ασθενών για θεραπεία. Στόχος είναι έως τον Ιούνιο του 2017 να αναπτυχθεί σύστημα προέγκρισης των παραπομπών ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Τέλος, οι ελληνικές αρχές καλούνται να μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων μέσω της επιτροπής διαπραγμάτευσης, να λάβουν επιπλέον μέτρα για τη συγκράτηση της δαπάνης για τις διαγνωστικές εξετάσεις και να αναπτύξουν πρόσθετες συνταγογραφικές οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οπως αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν, κάθε εξάμηνο, και συγκεκριμένα κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο, θα αξιολογείται η πρόοδος των ελληνικών αρχών ως προς την υιοθέτηση των μέτρων, αρχής γενομένης από τον προσεχή Ιούνιο.