ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντίδραση κολεγίων για νέα ρύθμιση

Αντίδραση κολεγίων για νέα ρύθμιση

Ο νέος τρόπος αναπλήρωσης του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος (ΝΣΚ) στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο εξετάζει τις αιτήσεις των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων, προκάλεσε την αντίδραση του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος, «το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί αιφνιδιαστικά εκ νέου τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτήν τη φορά προβλέπεται η αναπλήρωση του συμβούλου του ΝΣΚ, ο οποίος, μάλιστα, είναι εκ του νόμου ο πρόεδρος του ΣΑΕΠ, από μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται “με εντολή” του προέδρου και όχι από άλλον σύμβουλο του ΝΣΚ». Παράλληλα, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η εν λόγω ρύθμιση «όχι μόνο βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με όσα ρητά επιτάσσουν οι κανόνες του διοικητικού δικαίου για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, θέτοντας εν αμφιβόλω τη νομιμότητα των μελλοντικών αποφάσεων του ΣΑΕΠ, αλλά και ευθέως υπονομεύει τον αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο λειτουργίας του οργάνου, δεδομένου μάλιστα ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου (παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010). Τα κολλέγια-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων έχουν χιλιάδες σπουδαστές και απόφοιτους, τα δικαιώματα των οποίων έχουν πληγεί κατάφωρα από τους ατυχείς χειρισμούς του υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΣΑΕΠ».