ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερωτήματα για πρόσθετες αμοιβές σε δομές ΑΕΙ

erotimata-gia-prosthetes-amoives-se-domes-aei-2134077

Ερωτήματα προκαλεί η αναδρομική ισχύς την οποία δίνει το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Καινοτομίας στην απόφασή του, δομές των ΑΕΙ, όπως οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), να μπορούν να καταβάλουν επιπλέον αμοιβές σε υπαλλήλους τους.

Συγκεκριμένα, στον νόμο για την έρευνα το άρθρο 24 παράγραφος 9γ ορίζει: «Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και οι ΕΛΚΕ αυτών, οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, δύνανται να καταβάλλουν αμοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή και αμοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόμενους ή/και απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου ή εντολής) στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ή του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015».

Πολιτική απόφαση

Πρόκειται για πολιτική απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου, που επιτρέπει στα ΑΕΙ μέσω των δομών τους (ΕΛΚΕ, Εταιρείες, Ινστιτούτα) να αξιοποιούν τα κονδύλιά τους και προς το προσωπικό, καθώς οι συγκεκριμένες δομές λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ωστόσο, η αμέσως επόμενη παράγραφος (9δ) ορίζει ότι «οι ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από το έτος 2010».

Ερωτήματα εγείρονται για την αναδρομικότητα. Και γιατί από το 2010 και όχι πιο πριν ή πιο μετά; Η ιστορία των συγκεκριμένων δομών των ΑΕΙ είναι μεγαλύτερη των 20 ετών, καθώς οι Εταιρείες για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ ιδρύθηκαν το 1996, και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα το 1992.

Τα πορίσματα

Το θέμα των αμοιβών για την πρόσθετη απασχόληση σε ΑΕΙ είχε ερευνήσει ο πρώην γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, αφήνοντας τα σχετικά πορίσματα στη διάδοχό του Μάρη Παπασπύρου. Ενδεικτικά, η πλέον πρόσφατη έκθεση ελέγχου πριν ο κ. Λ. Ρακιντζής αποχωρήσει, αφορούσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Στα μέσα Ιανουαρίου έκθεση ελέγχου που εστάλη στο υπουργείο Παιδείας, στην ηγεσία του ΕΚΠΑ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανέφερε ότι οι υπάλληλοι του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ την περίοδο 2013-2014, ελάμβαναν πρόσθετες αμοιβές «οι οποίες –ως αντικείμενες σε διατάξεις νόμων– θεωρούνται παράνομες και ως εκ τούτου αχρεωστήτως καταβληθείσες».

Η έκθεση αφορά περίοδο κατά την οποία πρύτανης ήταν ο νυν υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης.