ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράνομη η ανακοίνωση στοιχείων από εισπρακτικές σε τρίτους

me-ton-logar1-thumb-large

Είναι παράνομο οι εισπρακτικές εταιρείες να ανακοινώνουν σε τρίτα πρόσωπα στοιχεία που αφορούν τους οφειλέτες σύμφωνα με απόφαση (26/2016) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς αυτό μπορεί να τους προκαλέσει ποικίλα, ενδοοικογενειακά και όχι μόνο, προβλήματα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην απόφαση η ανακοίνωση σε τρίτα πρόσωπα ,και συνηθέστερα στους συγγενείς του οφειλέτη, οτι τους ψαχνουν εισπρακτικές εταιρείες, προφανώς για ληξιπρόθεσμες οφειλές, μπορεί να δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα.

Λόγω μείζονος σημασίας των ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τα   θέματα του τρόπου ενημέρωσης των εισπρακτικών εταιρειών και ειδικά προς τρίτα συγγενικά και μη πρόσωπα, το όλο θέμα παραπέμφθηκε στον σχηματισμό της Ολομέλειας της Αρχής προς οριστική κρίση.