ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το 35% των νέων που μεταναστεύουν δεν θέλει να επιστρέψει

metanasteusi
08s19icapergasexoteriko

Με ορίζοντα παραμονής στο εξωτερικό για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ή ακόμη και με την προοπτική να μην επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα, φεύγουν οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, στη συντριπτική πλειονότητά τους νέοι έως 40 ετών.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της ICAP για τους λόγους μετανάστευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (brain drain) που παρατηρείται μαζικά τα χρόνια της κρίσης –οκτώ στους δέκα περίπου από όσους ερωτήθηκαν έφυγαν τα τελευταία πέντε χρόνια–, εκ των οποίων, μάλιστα, το 35% απαντά ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ στη χώρα.

Μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμονής, δηλαδή πάνω από πέντε χρόνια, έχει το 54%, ενώ το 46% απαντά ότι προτίθεται να μείνει στο εξωτερικό για βραχυπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή έως τέσσερα χρόνια. Στην έρευνα που έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαν 853 Ελληνες του εξωτερικού, και το ποσοστό αυτών που απαντά ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, που είχε διαμορφωθεί στο 30%. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των 853 οι 341 συμμετείχαν και στην περυσινή έρευνα και από αυτούς επέστρεψαν μόλις 24.

Οι λόγοι που αποθαρρύνουν τους νέους να επιστρέψουν δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομική κρίση και με την αβεβαιότητα που υπάρχουν στη χώρα και επηρεάζουν κατά 37% την απόφασή τους να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Η έλλειψη αξιοκρατίας και η διαφθορά αποτελούν τις κύριες αιτίες με ποσοστό 40%, ενώ άλλοι λόγοι είναι οι προοπτικές εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού που έχουν επιλέξει (34%), η αδυναμία εύρεσης εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο σπουδών τους (24%), οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες στις χώρες επιλογής (24%) και οι μεγαλύτερες αποδοχές (21%).

Από το σύνολο των ατόμων που έχουν φύγει το 71% είναι έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με υψηλή εξειδίκευση (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού διπλώματος σε ποσοστό 72%). Οκτώ στους δέκα, μάλιστα, έχουν πάρει το πρώτο πτυχίο τους στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό αυτών που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 25%, για να αυξηθεί στο 34% σε ό,τι αφορά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, στοιχείο που δείχνει και τον παραλογισμό του συστήματος, αφού η Ελλάδα δεν εξάγει απλώς ανθρώπινο δυναμικό, αλλά τα καλύτερα μυαλά, με υψηλή κατάρτιση, στα οποία έχει προηγουμένως επενδύσει.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά το παρελθόν, όταν ένας από τους βασικούς λόγους φυγής από τη χώρα ήταν οι σπουδές, τώρα το 58% εγκαταλείπει τη χώρα για να εργαστεί, ενώ οι μισοί περίπου κατέφυγαν σε αυτή την επιλογή, αφού προηγουμένως είχαν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας στους πέντε κερδίζει ετησίως πάνω από 40.000 ευρώ, ενώ, εκτός από το κλίμα και τον τρόπο ζωής που θα τους παρακινούσαν να επιστρέψουν, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και ένα αντίστοιχο πακέτο αποδοχών είναι οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαν να επιστρέψουν.