ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπολείπονται σε δεξιότητες οι Ελληνες

29s6oosa
skills

«Ρηχή» γνώση προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) για τις δεξιότητες των ενηλίκων στην Ελλάδα. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες τα μαθήματα και οι παιδαγωγικές μέθοδοι του ελληνικού σχολείου έχουν εναρμονισθεί με τη διεθνή πραγματικότητα και δεν διαφοροποιούνται (π.χ. πληροφορική, γλώσσα, μαθηματικά), οι δεξιότητες των Ελλήνων ενηλίκων υστερούν πολύ, όχι μόνο σε σύγκριση με τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης αλλά και από τον μέσο όρο.

Ειδικότερα, στην έρευνα για την Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε επί ένα χρόνο (1/4/2014 έως 31/3/2015), μετείχαν 4.925 άτομα, ηλικίας 16-65 ετών. Οι ενήλικοι εκλήθησαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ακαδημαϊκό τους προφίλ και την επαγγελματική τους διαδρομή, ενώ –για περίπου 60 λεπτά– απάντησαν σε τεστ σχετικά με την κατανόηση ενός κειμένου, μαθηματικές ασκήσεις, τεστ που αφορούν τη χρήση Η/Υ (ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός είναι υψηλός μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών). Από τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Ο ένας στους δύο Ελληνες πάνω από 55 ετών δεν έχει ολοκληρώσει το Λύκειο. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών είναι μόλις 15%. Βεβαίως μπορεί αυτό να αποτυπώνει την εύλογη μείωση των μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση, ωστόσο οι ποιοτικοί δείκτες είναι αρνητικοί.

• Το 26,5% των ενηλίκων έχει πολύ χαμηλό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου, την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 18,9%.

• Το 17,4% των ενηλίκων δεν έχει εμπειρία στη χρήση των κομπιούτερ, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 10%. Το 47,9% των Eλλήνων κατατάχθηκε στη χαμηλότερη βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της ικανότητας ενός ατόμου να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση κομπιούτερ. Ο αντίστοιχος μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 42,9%.

• Μόλις το 5,6% των ενηλίκων έχει δεξιότητες που κρίνονται υψηλού επιπέδου στα Μαθηματικά. Αντίθετα, διπλάσιος –στο 11,2%– του ελληνικού ποσοστού είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ.

• Στην κατανόηση κειμένου, ο ένας στους 20 ενήλικες έχει δεξιότητες που κρίνονται υψηλού επιπέδου. Ο αντίστοιχος μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 10,6%.

• To 19,9% των ατόμων ηλικίας 55-65 ετών έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν στις ηλικίες 25-34 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 27,3%.

• Η Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι η μόνη χώρα όπου όσοι είναι εκτός εργασίας έχουν τις ίδιες δεξιότητες με εκείνους που εργάζονται. Επίσης, Ελλάδα και Πολωνία είναι οι μόνες χώρες στις οποίες οι επιδόσεις των γυναικών εμφανίζονται γενικά καλύτερες των ανδρών.