ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ουρά για ανανέωση διπλωμάτων

autokinita

Περίπου 12.000 άτομα ειδικών κατηγοριών αναμένουν εδώ και μήνες τη διενέργεια Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΔΙΕ), προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών οδήγησης. Πλέον, η διαδικασία θα ξαναρχίσει με… επιτάχυνση, καθώς, εκτός από τους γιατρούς κρατικών φορέων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθυνθούν και σε ιδιώτες γιατρούς. Υποχρέωση εξέτασης από ΔΙΕ έχουν υφιστάμενοι οδηγοί που πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης λόγω ηλικίας ή προβλήματος υγείας, καθώς και υποψήφιοι οδηγοί ειδικών κατηγοριών με ιατρικά προβλήματα κ.ά.

Ειδικότερα, οι ΔΙΕ έχουν σχεδόν διακόψει, από τις αρχές του έτους, τη λειτουργία τους μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, που οδήγησε στην κατάργηση ειδικού επιδόματος που λάμβαναν οι γιατροί για τη διενέργεια των εξετάσεων στους υποψηφίους οδηγούς. Με τροπολογία της υφυπουργού Υποδομών Μαρίνας Χρυσοβελώνη καταργούνται οι ΔΙΕ, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να απευθύνονται ακόμη και σε ιδιώτες ιατρούς.

Η τροπολογία που κατατέθηκε σε σ/ν για τις συμβάσεις παραχώρησης προβλέπει ότι οι ιατρικές εξετάσεις μπορούν να διενεργούνται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κέντρων υγείας ή από ιδιώτες γιατρούς στα ιατρεία τους και δεν απαιτείται πλέον η συγκρότηση ΔΙΕ. Εξαίρεση στην παραπάνω πρόβλεψη αποτελούν ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν ιατρικής εξέτασης λόγω κινητικών προβλημάτων, η οποία θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ίδρυμα το οποίο αξιολογεί την ικανότητα οδήγησης ατόμων με αναπηρίες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μεικτού τύπου προβλήματα.

Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που επανακαθορίζει το ασυμβίβαστο εκπαιδευτή υποψήφιου οδηγού με την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και των συνταξιούχων αυτών. Οι εξεταστές που κρίνουν εάν θα χορηγηθεί ή όχι δίπλωμα σε υποψήφιο οδηγό είναι στην πλειονότητά τους υπάλληλοι των Περιφερειών. Αποτέλεσμα ήταν να μπορούν οι ίδιοι οι εξεταστές να είναι και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών.

Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ύστερα από διφορούμενες διατάξεις και σχετικές προσφυγές στο ΣτΕ είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια πολλές ασάφειες που άφηναν περιθώρια καταστρατήγησης του ασυμβιβάστου. Διαπιστώθηκε ότι σήμερα υπάρχουν υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από προσφυγή τους σε εφετεία, βασισμένοι στην απόφαση του ΣτΕ άλλα και στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που αποκτούν ή ανανεώνουν την άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Πρόσθετη τροπολογία προβλέπει τη δημιουργία συστήματος για τη μηχανογράφηση του συνόλου των διαδικασιών των σχολών οδήγησης και κέντρων παροχής εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης από τις υπηρεσίες Μεταφορών.