ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξώδικες δηλώσεις του ΣΚΑΪ με ερωτήματα για τις άδειες

18s4tileoptikes

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις κατά της «υπερταχείας» διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών που επιδιώκει η κυβέρνηση. Χθες, ο ΣΚΑΪ μέσω της εταιρείας Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε., που είναι ένας από τους εννέα εξουσιοδοτημένους φορείς να συμμετάσχουν στη δημοπρασία των αδειών, απέστειλε εξωδίκως αιτήματα παροχής πληροφοριών στις δύο επιχειρήσεις που ανέλαβαν να υποστηρίξουν τεχνολογικά το εγχείρημα της κυβέρνησης. Πρόκειται για τις εταιρείες SingularLogic, που ανήκει στον όμιλο MIG, και Business Exchanges, που ανήκει στον όμιλο Eurobank.

Με τις προαναφερόμενες εξώδικες αιτήσεις, η εταιρεία Eιδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε. θέτει ερωτήματα-ενστάσεις που αμφισβητούν ευθέως τη διαδικασία που επέλεξε η κυβέρνηση για να προχωρήσει στην αδειοδότηση των τεσσάρων τηλεοπτικών καναλιών γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας μέσω ψηφιακής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, η διοίκηση του σταθμού ΣΚΑΪ αμφισβητεί κατά πόσον θα τηρηθεί ο όρος του αρχικού διαγωνισμού (της 28ης Ιουνίου 2016) που αφορά την υποχρέωση υλοποίησης ενός ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας της δημοπρασία των αδειών, το οποίο θα είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και σε διεθνώς πιστοποιημένο λογισμικό. Τα ερωτήματα-ενστάσεις που θέτει η εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ στέκονται ιδιαίτερα στις δηλώσεις κύκλων της εταιρείας Business Exchanges σε ειδησεογραφικό ιστότοπο (www.capital.gr), με βάση τις οποίες η εταιρεία δεν θα έχει άμεση εμπλοκή στο σύστημα της δημοπρασίας των αδειών, αλλά η ίδια απλά θα παραδώσει το λογισμικό στη SingularLogic προκειμένου η τελευταία να πραγματοποιήσει την παραμετροποίηση των όρων του διαγωνισμού στο λογισμικό.

Η εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ ζητεί ακόμη να πληροφορηθεί γιατί οι δύο εταιρείες πληροφορικής αρχικά δεν συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό (28/6/2016) που προκήρυξε η κυβέρνηση. Επίσης, ζητεί πληροφορίες για τη σύμβαση μεταξύ των εταιρειών SingularLogic και Business Exchanges. Tέλος, ζητεί μια ενδελεχή ενημέρωση από τη SingularLogic για την τεχνολογία που θα αξιοποιήσει. Και αυτό, γιατί, όπως αναφέρεται στην εξώδικη αίτηση, η SingularLogic δεν διαθέτει την ανάλογη εμπειρία «μη έχοντας ποτέ αναλάβει και υλοποιήσει έργο όπως τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά τα αναφερόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα σας (http://portal.singularlogic.eu)».

H κυβέρνηση πάντως απέτυχε χθες στο αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δημοπρασίας των αδειών. Το χρονοδιάγραμμα αυτό ανέφερε ότι η δημοπρασία θα διεξαγόταν μεταξύ 12 και 17 Αυγούστου. Και μέχρι χθες, παρόλο που υπήρξαν πληροφορίες ότι το σύστημα θα παραδοθεί στους χρήστες, δηλαδή στους ενδιαφερόμενους για τηλεοπτική άδεια, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εντούτοις αυτό θεωρείται απίθανο. Το ρίσκο θα είναι μεγάλο και το πιο πιθανό είναι η διάθεση του συστήματος στους χρήστες του να γίνει τις επόμενες 7 έως 10 ημέρες. Η κυβέρνηση έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου η δημοπρασία να υλοποιηθεί τουλάχιστον τις δύο ή τρεις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Ετσι θα εκπληρώσει τη δέσμευσή της για ολοκλήρωση του διαγωνισμού «εντός του Αυγούστου».