ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη «Διαύγεια» οι δαπάνες φορέων για το 2015

diavgeia_01-thumb-large

Την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων δαπανών του έτους 2015 για όλους τους φορείς και οργανισμούς που έχουν επιχορηγηθεί από το Δημόσιο με ποσό άνω των 3.000 ευρώ προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Η ανάρτηση πρέπει να γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και αφορά το σύνολο των φορέων και τους μη κερδοσκοπικούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στους υπόχρεους να αναρτούν στοιχεία δαπανών στη «Διαύγεια» περιλαμβάνονται πλέον και όλοι ανεξαιρέτως οι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Ηδη την υποχρέωση αυτή έχουν τα νομικά πρόσωπα, είτε δημοσίου δικαίου (όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις) είτε ιδιωτικού δικαίου, όπως, για παράδειγμα, διάφοροι οργανισμοί των ΟΤΑ. Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται ήδη ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010, που ορίζει ποιοι φορείς έχουν υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Μεταξύ αυτών που προστίθενται στην υποχρέωση ανάρτησης είναι τα επιχορηγούμενα από δήμους αθλητικά σωματεία. Επίσης, οι ομογενειακές οργανώσεις εξωτερικού, οι οποίες λαμβάνουν επιχορήγηση από το υπουργείο Εξωτερικών. Οι οργανώσεις αυτές υπόκεινται στις εθνικές νομοθεσίες τρίτων χωρών στις οποίες έχουν συσταθεί, εδρεύουν και δραστηριοποιούνται, τα δε εκάστοτε παραστατικά τους στοιχεία εκδίδονται με τις ισχύουσες εκεί διατάξεις και στην εθνική γλώσσα εκάστου κράτους. Παρ’ όλα αυτά, ύστερα από κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εν λόγω οργανώσεις έχουν υποχρέωση ανάρτησης στη «Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων για τις δαπάνες τους, που σχετίζονται με τη λήψη επιχορήγησης άνω των 3.000 ευρώ ετησίως από φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Στην υποχρέωση περιλαμβάνονται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), ανεξάρτητα του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα τους. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι καταχωρίζονται κανονικά όλες οι δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού, ακόμη και οι εξαιρετικά μικρές. Επίσης δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση ανάρτησης στη «Διαύγεια» ούτε οι δαπάνες μισθοδοσίας.