ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση Δραγασάκη με ΕΣΕΕ για επενδύσεις

Συνάντηση Δραγασάκη με ΕΣΕΕ για επενδύσεις

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Βασίλη Κορκίδη, είχε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αντιπροεδρίας, ο κ. Δραγασάκης επισήμανε ότι έπειτα από μακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης και αβεβαιότητας, η οικονομία βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης και για πρώτη φορά συντρέχουν οι προϋποθέσεις πραγματικής ανάκαμψης. Στην κατεύθυνση αυτή τονίστηκε ότι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου αποτελούν η κινητοποίηση επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις και να αποδώσει η συλλογική προσπάθεια εξόδου από την κρίση, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου, αποτελεσματικού και αποδοτικού μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, στις κοινωνικές συλλογικότητες και στους δρώντες της αγοράς» αναφέρεται και επισημαίνεται πως σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Δραγασάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιζητεί την ουσιαστική συμβολή των παραγωγικών φορέων. Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας και δήλωσε την αμέριστη στήριξή του στις ρυθμίσεις εκείνες που θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση και θα προσφέρουν δεύτερες ευκαιρίες σε μικρομεσαίους εμπόρους και επιχειρηματίες που πλήγηκαν βαριά από την πολυετή κρίση.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και οι δυνατότητες παροχής ρευστότητας, τόσο μέσω ειδικών τραπεζικών προγραμμάτων, σχεδιασμένων για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξειδικευμένων στον μικροδανεισμό.