ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης

02s7synd

Μια νέα κρατική υπερ-υπηρεσία, που θα λειτουργεί παράλληλα και ως «πολεοδομικό ταμείο», είναι το νέο όργανο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Παράλληλα, επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή με πιο απλοποιημένο –σε σχέση με σήμερα– τρόπο και η τράπεζα γης, όχι όμως ως ιδιοκτήτης, αλλά ως «μεσάζων» για τις αγοραπωλησίες τίτλων μεταφοράς συντελεστή.

Οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις του σχεδίου νόμου σε πολεοδομικά ζητήματα είναι:

• Το ΥΠΕΝ θα δημιουργήσει μια ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις πολεοδομίες, η οποία θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και θα περιλαμβάνει από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε περιοχή μέχρι τις υπό έκδοση οικοδομικές άδειες. Οι πολεοδομικοί έλεγχοι έπειτα από καταγγελία «πηγαίνουν» και αυτοί στους Ελεγκτές Δόμησης.

• Η «τράπεζα γης» χάνει τον χαρακτήρα «real estate» που είχε και μετατρέπεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα διεκπεραιώνει την πώληση και αγορά τίτλων μεταφοράς συντελεστή.

• Επανέρχεται ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή. Μάλιστα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι ότι δεν θα αφορά μόνο διατηρητέα και ρυμοτομούμενα ακίνητα, αλλά κάθε ακίνητο στο οποίο αποστερήθηκε το δικαίωμα δόμησης (λ.χ. για περιβαλλοντικούς λόγους, τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων). Ετσι, αν το σύστημα λειτουργήσει και οι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή απορροφούνται από την αγορά, θα λυθεί ένα σημαντικό ζήτημα. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει ρύθμιση που προβλέπει ότι σε στρατηγικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα (ΕΣΧΑΔΑ) το 15% της δόμησης θα πρέπει να προέρχεται από την αγορά τέτοιων τίτλων.

• Ο ιδιοκτήτης ενός διατηρητέου που θέλει να το «ξεφορτωθεί» (λ.χ. λόγω κατάστασης) θα μπορεί να λάβει τίτλο για όλο τον συντελεστή, αν το παραχωρήσει στο Δημόσιο ή σε δήμο.

• Οι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή θα μπορούν να μεταφερθούν ουσιαστικά οπουδήποτε, με κλιμακούμενη υπέρβαση στους τοπικούς όρους δόμησης (λ.χ. στις περιοχές αμιγούς κατοικίας κάποιος θα μπορεί με έναν τέτοιο τίτλο να χτίσει 10%-20% περισσότερο από ό,τι επιτρέπεται). Επίσης οι τίτλοι θα αγοράζονται για τη νομιμοποίηση μεγάλων αυθαιρέτων.

• Ιδρύεται ένα Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, με την κεντρική υπηρεσία στο ΥΠΕΝ και διευθύνσεις σε κάθε περιφέρεια. Ο ρόλος του είναι πολλαπλός. Θα εκδίδει τίτλους μεταφοράς συντελεστή, θα ελέγχει την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την αυθαίρετη δόμηση κλπ. Θα έχει πόρους από πολλές πηγές, επομένως θα λειτουργήσει και ως «ταμείο».

• Περιορίζονται οι αρμοδιότητες της ναοδομίας σε μητροπολιτικά μέγαρα, ναούς και μοναστήρια (οι ιδιωτικοί ναοί θα πρέπει να παίρνουν άδεια από την πολεοδομία). Σε αντάλλαγμα το ΥΠΕΝ δίνει τη δυνατότητα να δίνονται οικοδομικές άδειες σε εκκλησιαστικά κτίρια ακόμα… και χωρίς τίτλους (υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια).

• Διευρύνεται και στην αποδοχή κληρονομιάς, στις χρησικτησίες και σε άλλες περιπτώσεις η υποχρέωση να υπάρχει βεβαίωση μηχανικού ότι το κτίριο δεν έχει αυθαιρεσία.